Ciclos formativos a distancia

Área profesional
Filtros:
Continuidad universitaria
Doble titulación

Ciclos de FP

titulo formacion profesional Linkia FP ofrécelle unha gran variedade de Ciclos formativosde FP remoto grao medio e grao superior. A nosa oferta formativa de cursos en liña responde ás necesidades actuais do mercado laboral nas principais áreas profesionais; Administración e xestión, Comercio e mercadotecnia, Hostalería e turismo, Tecnoloxía da información e comunicacións, Saúde, Servizos socioculturais e comunitarios e Transporte e mantemento de vehículos.

Ciclos formativos online

titulo formacion profesional Os ciclos formativos que corresponden á familia de administración e xestión son os Cursos de formación a distancia Ciclo formativo de grao superior en Administración e finanzas, Ciclo formativo de grao medio en xestión administrativa e Ciclo formativo de grao superior de asistencia á xestión. Estes ciclos de formación profesional a distancia lideran a contratación para este tipo de formación. Segundo os datos do SEPE, os perfís relacionados coa Administración e Dirección de Empresas son os máis demandados polas empresas con máis de medio millón de contratacións en 2016.

titulo formacion profesional Por outra banda, o formación profesional de Comercio e mercadotecnia xa que o ciclo formativo de grao superior de mercadotecnia e publicidade representa o ciclo deFP en liña que responde mellor ao auxe das novas tecnoloxías e ao rápido crecemento do comercio electrónico. Linkia FP permítelle estudo a distancia este ciclo formativo que lle permite afrontar os cambios acelerados neste sector.

titulo formacion profesional Na área de Hostalería e Turismo temos dous ciclos formativos de nivel superior. Estes cursos a distancia son o título superior en axencias de viaxes e xestión de eventos e xestión de aloxamentos turísticos. Os dous ciclos formativos a distancia compleméntanse e adestran nun dos sectores máis importantes do mercado español.

titulo formacion profesional Linkia FP ofrécelle tamén estudar a distancia os ciclos formativos en informática e comunicacións, un dos que experimentou un maior crecemento nos últimos anos. Os cursos a distancia que compoñen esta área son os Ciclos Formativos de Grao Superior en Desenvolvemento de Aplicacións Web, Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma e Administración de Sistemas Informáticos e Redes e o Ciclo Formativo de Grao Medio en Sistemas e Redes Microinformáticos.

titulo formacion profesional A oferta de cursos en liña na área de Saúde complétase con dous ciclos formativos de grao medio: Coidados auxiliares de enfermaría e farmacia e parafarmacia, dous ciclos formativos a distancia de nivel superior: dietética e hixiene bucodental. A formación profesional sanitaria está entre as prioridades do novo plan estratéxico do Ministerio de Educación e Formación Profesional con novos obxectivos no campo da asistencia sanitaria.

titulo formacion profesional Se estás interesado en traballar con diferentes grupos en ámbitos como a educación infantil ou a integración social, Linkia FP permíteche estudar a distancia dous ciclos de grao superior da familia profesional Servizos socioculturais e a comunidade. Estes ciclos formativos son o título superior en educación infantil e o título superior en integración social.

titulo formacion profesional Finalmente, Linkia FP incorporou á súa oferta de cursos en liña o ciclo Automoción de Aprendizaxe a Distancia dentro da familia Transporte e mantemento de vehículos. Deste xeito, responde a un dos sectores que máis emprego xera no noso país..