Bemen 3

Logo del centro

BEMEN-3 Formación Profesional

Dende 1966, o centro Bemen 3 imparte formación profesional e ofrece formación cualificada que permite a integración no mundo laboral, mellorando continuamente o clima de diálogo, respecto e naturalidade nas relacións interpersoais..

Bemen 3 sempre foi un centro pioneiro no desenvolvemento de novos cursos de Formación Profesional adaptados á sociedade de cada momento. Actualmente o centro está autorizado para impartir formación presencial, mixta e a distancia a través de Linkia FP con ciclos formativos de grao medio e superior nas áreas de Informática e Comunicacións e Servizos Socioculturais e a Comunidade.

BEMEN3
93 357 12 58
C/ Cartellà, 48 - Sant Ferran, 19-25 - 08031 Barcelona
Centro Oficial de FP en Barcelona
Escoge el ciclo que mejor se adapte a ti
Área profesional
Filtros:
Continuidad universitaria
Doble titulación

Non hai resultados para os filtros aplicados. Por iso vos amosamos todos os cursos.

Ciclos formativos presenciais en BEMEN-3

 


ciclos formativos grado medioCiclos formativos de grao medio:

 Atención CFGM a persoas en situación de dependencia

 Sistemas e redes microinformáticas CFGM

 Actividades comerciais CFGM

 

fp grado superiorCiclos Formativos de Grao Superior:

 Administración de sistemas de información en rede CFGS

 Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma CFGS

 Animación sociocultural e turística CFGS

 CFGS Educación Infantil

 Integración social CFGS

 

Resolución de autorización de ciclos a distancia do centro de FP Bemen-3