Kalitatea Linkia LHn

LINKIA FP online prestakuntza-zerbitzuen enpresa aitzindaria da lanbide-heziketaren sektorean, eta bere helburua ikasleei prestakuntza integrala ematea da, lan-merkatuak eskatzen dituen lanbide-gaitasunak merkatuaren baldintzekiko prezio eskuragarrian eskuratu ahal izateko. Horretarako, LINKIA LHk %100 online eredu pedagogikoa eskaintzeko apustua egiten du, teoria eta praktika profesionala uztartuz eta ikaslea azken belaunaldiko konpetentzia digitaletan trebatuz. LINKIA FP Lengoaiaren oinarri diren balio estrategikoak kalitatea eta berotasuna dira. LINKIA FPren kalitatea ikaskuntza dinamikorako material eta baliabide batzuk eskaintzean oinarritzen da, lan-merkatuaren beharretara egokitutako prestakuntza-programazio eta -eskaintza bat eta zerbitzu teknologiko bat, lan- edo geografia-arrazoiengatik aurrez aurreko prestakuntzarik egin ezin duten bezero posible guztientzat eskuragarria. LINKIAk merkatuari jakinarazi nahi dio online lanbide-heziketa ofiziala ez dela soilik titulazio akademiko bat lortzean oinarritzen, baizik eta esperientzia positibo eta berritzaile baten bidez gaitasun profesional batzuk benetan lortzean. Berotasuna ezaugarri bereizlea daLINKIA FPn, eta ikasleari zerbitzu integrala, interaktiboa eta indibidualizatua ematean oinarritzen da, distantzia fisikoa birtualtasun batekin ordezten duen prestakuntza-mota baten bidez. Alde horretatik,LINKIA FP enpresak distantzia hori ordezten du hurbileko online prestakuntza-kontzeptu batekin, non ikaslea une oro irakasle-taldearen laguntza jasotzen ari den eta etengabeko jarraipena duen, ingurune birtualean duen prestakuntza eta motibazioa ziurtatzeko. LINKIA FPk bere zerbitzuen kalitatearen etengabeko hobekuntza sustatzen du, bezeroen beharrak eta igurikimenak zehazten saiatuz, baita haien gogobetetzea eta aplikatzekoak diren legezko eta erregelamenduzko baldintzak betetzen direla ere. LINKIA FPko irakasle-taldeak eta irakaskuntzaz kanpoko taldeak zerbitzuaren eskura jartzen ditu lanbide-heziketaren sektoreko prestakuntza eta esperientzia sendoa, lan-merkatuaren beharrak ondo ezagutzea eta ingurune birtual batean eskaintzen den zerbitzu batean kalitatea eta berotasuna funtsezkoak direla sinestea. LINKIA FPk plan estrategiko bat du, irakaskuntza-jarduna eta erakundea etengabe hobetzera bideratua, eta honako ardatz estrategiko hauek ditu:

  1. Atzematea eta hedapen jasangarria/eskalagarria
  2. Metodologia berritzailea
  3. Eraldaketa digitala
  4. Harreman instituzionalak eta enpresekin

01/09/2020 Zuzendaritza Nagusia