Troba la teva beca per estudiar FP amb Linkia

D’acord amb la convocatòria anual del Ministeri d’Educació i Formació Professional i les Conselleries d’educació, tot aquell alumnat que decideixi emprendre una nova etapa a Linkia FP i estudiar una Formació Professional, pot accedir a una beca si compleix una sèrie de requisits oficials .

Com se sol·licita una beca per estudiar FP a Linkia?

Per sol·licitar una beca, cal que tot el procés es faci a través de la seu electrònica del Ministeri d’Educació i Formació Professional. Un cop accedeixis a la seva web, hauràs de registrar-te, seguint els passos per crear un compte mitjançant un usuari i una contrasenya. Posteriorment, un cop t’hagis registrat, caldrà emplenar un formulari online per aportar totes les dades que calguin.

Quins tipus de beques i ajuts per estudiar formació professional hi ha?

És important destacar que els estudiants disposen de dos tipus de beques diferents. Una, que ofereix el Ministeri d’Educació i Formació Professional i que serveix tant per cursar una FP presencial com a distància, i d’altres, que ofereixen les comunitats autònomes i que només apliquen a la FP presencial.

Beques del MEC per estudiar FP

Aquells/es estudiants que realitzin el cicle formatiu a distància, a qualsevol part del territori nacional, poden accedir a la sol·licitud de la beca del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

Beques a Madrid per estudiar FP

L’alumnat que hagi de cursar una fp al nostre centre presencial, en aquest cas al centre de Linkia FP Madrid, pot sol·licitar la beca que ofereix la Comunitat de Madrid.

Als enllaços adjunts podràs veure la informació i les dades generals sobre la beca i, així mateix, tots els detalls necessaris que s’han de complir per sol·licitar-la.

Beques per estudiar fp a distància

Principalment, les beques per estudiar una FP a distància són les mateixes que la resta. Hi ha la possibilitat que es faci, en alguns casos, una convocatòria específica, però, és un aspecte concret que dependrà de cada centre.

Beques per al desplaçament mentre estudies FP

Durant la sol·licitud de la beca, hi ha un apartat específic on l’alumne/a haurà d’indicar quins són els km de distància que hi ha des del domicili fins al centre d’estudis. Aquesta dada servirà per al procés final i es tindrà en compte per a limport final de la beca.

Beques per a les pràctiques d’FP

Les beques per a les pràctiques d’FP depenen totalment de l’empresa o l’organització on l’alumne/a les realitzi. Per això, si l’estudiant vol sol·licitar una beca a l’entitat, haurà de parlar amb aquesta per poder acordar-la.

Beques per al transport quan fas les pràctiques d’FP

Com les beques per a les pràctiques d’FP, el funcionament per sol·licitar una beca per al transport és el mateix, de manera que dependrà de cadascuna de les empreses.

Quins requisits has de complir per assolir una beca FP?

Per aconseguir una beca FP, has de complir els següents requisits:

  • Has d’estar matriculat a un centre d’FP oficial
  • Has d’adjuntar tota la documentació acreditativa que calgui
  • En cas de formar part d’una unitat familiar independent o família nombrosa, has de presentar tots els documents necessaris i justificar-los perquè puguin ser comprovats

Quines beques hi ha per a l’FP bàsica?

Per a una FP Bàsica, els tipus de beques i els processos de sol·licitud són exactament igual que la resta.

Què hi ha per a beques per a cicles superiors d’FP?

Pel que fa als cicles superiors d’FP, hi ha tres beques: una per part del Ministeri d’Educació i Formació Professional, una per part del centre d’estudis, i una última per part de la comunitat autònoma.

Quan se sol·liciten les beques d’FP?

  • Beca del Ministeri d’Educació i Formació Professional. El termini per sol·licitar la beca és obert des del 3 d’agost del 2021 fins al 30 de setembre. Contacta amb el teu centre adscrit a partir del 6 de setembre i t’informaran de tots els detalls.
  • Beca de la Comunitat de Madrid. El primer termini de presentació de sol·licituds, conegut com a “beques de primera oportunitat” va estar obert des del 7 fins al 30 de juny de 2021. No obstant això, hi ha un segon termini, l’obertura del qual començarà al mes de setembre de 2021.

Si tens qualsevol dubte o necessites resoldre alguna qüestió, no dubtis a contactar amb nosaltres i t’ho solucionarem a l’instant!