• Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • LinkedIn
 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • LinkedIn
 • Blogger
 • Enlace a instagram
900 67 02 02
(Teléfono gratuito)
info@linkiafp.es

MATRÍCULA ABIERTA

Inicio próximo semestre: Octubre 2018

Titulaciones oficiales aprobadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
 


PREGUNTES FREQÜENTS

 A aquesta pàgina podràs resoldre tots aquells dubtes i consultes que poden sorgir-te durant el procés de matriculació a LINKIA FP.es: 


SOBRE LINKIA FP

 • Què és LINKIA FP?
LINKIA FP  és una agrupació de Centres Oficials d’Ensenyament de Formació Professional que s’uneixen per poder oferir els seus Títols Oficials en modalitat online.

 • Quins són els nostres valors?
A LINKIA FP oferim una formació a distància clarament diferenciada per dos principals valors: QUALITAT y CALIDESA. LINKIA FP està avalat per l’experiència dels centres adscrits i es composa d’una organització jove i fresca que té com a missió apostar per la formació de les persones. L’equip de professionals que composen LINKIA FP orienta tots els seus esforços i la seva atenció en contribuir de manera molt positiva al teu desenvolupament professional.

 • Què puc estudiar a través de LINKIA FP?
L’oferta formativa de LINKIA FP es composa de Cicles Formatius de Grau Mitjà, Cicles Formatius de Grau Superior i del Curs de Preparació per a les Proves d’Accés als Cicles de Grau Superior. Fes clic aquí per veure amb detall la nostra oferta formativa.

 • Com són els centres que conformen LINKIA FP?
Els centres adscrits a LINKIA FP estan avalats per una llarga experiència en la formació reglada presencial i estan autoritzats per impartir la Formació Professional a distància i examinar als seus alumnes per a la consecució del Títol Oficial del Cicle Formatiu que decideixin realitzar.

 • Com contactar amb LINKIA FP?
Pots contactar amb nosaltres al correu info@linkiafp.es, sol•licitar-nos informació específica d’un cicle a través del formulari de la nostra pàgina web o en el telèfon 900 67 02 02  en el que t’atendrem de dilluns a divendres de 9 a 20 hores.


REQUISITS D’ ACCÉS

 • Quina titulació necessito per accedir a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà?
Per accedir a un CFGM és necessari haver superat la Prova d’Accés a Grau Mitjà o tenir una de les següents titulacions: ESO, altres Cicles Formatius de Grau Mitjà, tenir superat el 2n curs de Batxillerat Unificat Polivalent (BUP) o un Títol Oficial equivalent o superior a qualsevol dels anteriors.

 • Quina titulació necessito per accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior?
Per accedir a un CFGS és necessari haver superat la Prova d’Accés a Grau Superior o tenir un dels següents títols: Batxillerat LOGSE, Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys, COU, FPII, Altres Cicles Formatius de Grau Mitjà o Superior,  o un altre Títol Oficial equivalent o superior a qualsevol dels anteriors.

 • Puc realitzar un Cicle a LINKIA FP i obtenir la Titulació Oficial si la meva titulació acadèmica anterior és de fora de Catalunya?
Sí, sempre i quan la titulació aportada també sigui oficial i compleixi els requisits necessaris d’accés al cicle.

 • Puc accedir a un CFGS si compleixo els requisits d’accés però la meva titulació és de fora d’Espanya?
Sí, sempre i quan la titulació aportada estigui homologada o en procés d’homologació i s’aporti la documentació acreditativa corresponent (volant d’homologació).

 • La Formació Professional dóna accés a la universitat?
Sí, sempre i quan sigui un Títol Oficial d’un Cicle Formatiu de Grau Superior i en funció de la branca de la carrera universitària a la que desitgis accedir.

 • És necessari residir a Catalunya per poder cursar un Cicle de FP a Distància?
No és necessari. Pots estudiar un Cicle de FP a distància des de qualsevol lloc. L’únic que has de tenir en compte és que al final de cada semestre hauràs de presentar-te als exàmens, que són presencials i obligatoris. Aquests es realitzen a Barcelona, Madrid, València, Sevilla, Oviedo i Bilbao. 
Només en el cas d'alguns Cicles pot haver-hi, a més, un únic cap de setmana (durant el semestre i prèviament als exàmens) en que els alumnes hauran d'assistir a unes sessions presencials a Barcelona. Consultar el Pla d'Estudis de cada Cicle per ampliar aquesta informació. 

 • Quin nivell de coneixements informàtics necessito tenir per poder cursar FP a distància?
Per poder seguir aquest tipus de formació has de tenir uns coneixements bàsics de l’ús d’un ordinador personal, Internet (navegació a pàgines web, e-mail, etc.) i programes de visualització i edició de text (Word, .PDF, etc.). Si el cicle requereix d’alguna competència digital addicional vindrà especificada a la fitxa informativa d’aquest.


TITULACIÓ

 • Quina validesa té la titulació que obtinc estudiant un Cicle Formatiu a distància a través de LINKIA FP?
Totes les titulacions de Formació Professional impartides a través de LINKIA FP són oficials i sense necessitat de proves lliures.

 • Les titulacions estan reconegudes a nivell nacional i europeu?
Sí, les titulacions són expedides pel Ministeri d’Educació amb validesa a tot el territori nacional i reconegudes a tota la Unió Europea

 • La Titulació Oficial l’ atorga LINKIA FP?
No, la Titulació Oficial l’atorga el Ministeri d’Educació a través del centre d’estudis adscrit a LINKIA FP que hagis seleccionat al matricular-te.

 • Té el mateix valor el títol de FP a distància que el de FP presencial?
El títol de FP en modalitat a distància és exactament el mateix que el de FP en modalitat presencial.


FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL (FCT)

 • Què és la Formació en Centres de Treball (FCT)?
La formació pràctica en centres de treball (FCT) és un mòdul de caràcter obligatori per l’ obtenció del Títol Oficial del Cicle Formatiu i que té com a objectiu completar el coneixement i les competències de l’alumne adquirides en l’àmbit acadèmic apropant-lo a la realitat del món productiu, amb la finalitat d’enfocar el seu projecte de futur professional i millorar les seves possibilitats d’inserció laboral.

 • A partir de quan puc començar el Mòdul FCT?
En concepte general podràs iniciar el període de pràctiques en empreses quan hagis superat el 50% de la formació del cicle, no obstant, et recomanem que consultis els requeriments específics per a la realització del mòdul FCT que es troba en el pla d’estudis de cada Cicle Formatiu.

 • Quina és la durada del Mòdul FCT?
La durada de la formació pràctica en centres de treball ha de ser la que estableix el disseny curricular dels diferents ensenyaments post obligatoris. Dins el pla d’estudis de cada Cicle Formatiu podràs veure el número d’hores del Mòdul FCT.

 • Si per la meva experiència laboral sol•licito l’exempció del Mòdul FCT haig de matricular-me igualment d’aquest?
No. Per sol·licitar l’exempció d’aquest Mòdul, hauràs de marcar l’opció “ESTUDI DE POSSIBLE EXEMPCIÓ DE FCT” durant el procés de matrícula. Al llarg del semestre en que l’hagis sol·licitat, es resoldrà l’estudi i se t’informarà del resultat.
En el cas que se t’hagi concedit l’exempció, aquesta informació s’afegirà al teu expedient i el mòdul quedarà exent.
Si pel contrari no se t’ha concedit l’exempció (ja sigui total o parcialment), hauràs de matricular-te a aquest mòdul de FCT a partir del següent semestre i quan et correspongui.MATRÍCULA

 • Com puc realitzar la meva matrícula?
Pots realitzar la teva matrícula de forma totalment online a través de la nostra web fent clic aquí.

 • Existeix un màxim d’hores per semestre a les que puc matricular-me?
Sí, en els cicles LOE podràs matricular-te a un màxim de 450 hores per semestre, i en Cicles LOGSE a un màxim de 525 hores per semestre. Tots els cicles que imparteix LINKIA FP són en modalitat LOE excepte el CFGM de Cures Auxiliars d’ Infermeria.

 • Puc seguir un ordre de matriculació diferent al dels itineraris formatius recomanats per LINKIA FP?
Sí, sempre i quan tinguis en compte els requeriments específics de cada Cicle Formatiu que es troben dins el pla d’estudis corresponent, tot i que per motius acadèmics és recomanable seguir els itineraris.

 • Com puc saber l’import exacte de la matrícula del cicle?
Pots conèixer l’import concret de la formació registrant-te i iniciant el procés de matrícula sense cap tipus de compromís. En el pas “Selecció de la formació” podràs accedir a un simulador de preus que de forma automàtica calcula l’import dels mòduls seleccionats i aplica els descomptes corresponents.

 • Existeix algun tipus de descompte per volum segons la quantitat d’hores en les que em matriculi?
Sí. A LINKIA FP et pots beneficiar d’un percentatge de descompte en la teva matrícula si superes una determinada quantitat d’hores de formació entre els mòduls seleccionats. Aquest descompte s’aplica de forma automàtica en el procés de matriculació online una vegada hagis superat la quantitat d’hores indicada.

 • Puc beneficiar-me d’ algun descompte extra promocional?
Sí. A la nostra pàgina web podràs veure si en aquest moment existeix algun descompte promocional. En aquest cas, el descompte s’aplica de forma automàtica en el procés de matriculació online.

 • S’ apliquen descomptes especials per família nombrosa, monoparental o certificats de discapacitat?
Sí. Existeix un 5% de descompte addicional per família nombrosa, monoparental o certificat de discapacitat superior o igual al 33%. En cas de complir amb alguna d’aquestes circumstàncies hauràs d’acreditar-ho posteriorment amb la documentació corresponent.

 • Els descomptes són acumulables?
Sí, tots els descomptes són acumulables i s’aplicaran de forma automàtica en el procés de matriculació online.

 • Com puc formalitzar el pagament de la matrícula?
Per a més comoditat, el nostre procés de matriculació online et permetrà formalitzar el pagament de la matrícula a través de transferència o targeta de dèbit o crèdit.
Consultar més detalls a les seccions "FORMES DE PAGAMENT" i "FINANÇAMENT".

 • Quantes convocatòries anuals per iniciar el curs ofereix LINKIA FP?
LINKIA FP inicia els seus plans d’estudi semestralment, oferint-te dos períodes possibles per començar: un al mes d'octubre i un altre al mes de febrer.

 • Quina diferència hi ha entre matricular-se per Mòduls o per Unitats Formatives?
En el pas de “Selecció de la formació” del procés de matrícula online, tindràs dues opcions: “Matricular-me per mòduls” o “Matricular-me per Unitats Formatives”. Aquesta última opció està pensada per a aquells alumnes que tinguin Unitats Formatives ja aprovades o convalidades per haver-les cursat o acreditat per experiència professional. Si aquest no és el teu cas, el més adequat és que seleccionis l’opció “Matricular-me per Mòduls”.
 • Quina diferència hi ha entre matricular-se en un centre o altre?
La principal diferència es basa en la gestió acadèmica del teu expedient. Els tràmits de matriculació seran gestionats pel Centre Adscrit al que t’hagis matriculat, així com la gestió de la Formació en Centres de Treball (FCT) en el cas que hagis de realitzar-la. Quant al contingut del curs, així com les activitats, treballs, metodologia i import de la formació són els mateixos independentment del centre en el que et matricules, ja que la plataforma virtual és la mateixa en tots els casos. La teva titulació serà oficial en qualsevol cas i atorgada pel Centre d’Estudis que escullis.

 


CONVALIDACIONS


RECONEIXEMENT D’ESTUDIS

 • Si ja tinc superats crèdits o mòduls d’un Cicle Formatiu que he cursat en un altre centre i vull continuar estudiant-lo a LINKIA FP, haig de matricular-me igualment i sol•licitar les convalidacions d’aquests crèdits o mòduls?

No, si ja tens aprovats crèdits o mòduls del Cicle Formatiu que vols continuar realitzant a LINKIA FP, no és necessari sol•licitar cap convalidació ni tampoc matricular-te d’aquests, tan sols has d’aportar la documentació que justifica els crèdits o mòduls que has superat i sol•licitar que s’incorporin al teu expedient.

 • Quin termini de temps tinc per presentar la documentació que justifica que ja he superat alguns crèdits o mòduls del Cicle Formatiu que vull continuar estudiant a LINKIA FP?

Tens de termini per a realitzar aquesta gestió, des del moment en el que has formalitzat la matrícula, fins 15 dies després de la data d’inici oficial del semestre.

 • Quina documentació haig d’aportar per tal que els crèdits o mòduls que ja tinc aprovats del cicle que continuaré estudiant a LINKIA FP s’incorporin al meu expedient?

Un cop hagis formalitzat la matrícula, el procés de matrícula online et permet adjuntar digitalment la documentació necessària per acreditar els crèdits o mòduls del mateix cicle que ja has superat a un altre centre. Hauràs d’adjuntar el certificat de notes conforme tens aprovats aquests mòduls o crèdits. Un cop el centre et validi aquesta documentació de manera digital, hauràs de fer-la arribar físicament al centre, ja sigui personalment o via correu ordinari.


CONVALIDACIONS DIRECTES

 • Quins tipus de convalidacions existeixen?
Existeixen dos tipus de convalidacions: les convalidacions directes i les convalidacions singulars.

 • Què són les convalidacions directes?
Són les convalidacions que poden sol•licitar aquelles persones que han cursat un Cicle Formatiu de Formació Professional específic i estan cursant un altre del mateix grau o d’un grau diferent.
Les convalidacions directes estan tipificades per les autoritats educatives i les resol el Centre Educatiu. En aquests casos, la convalidació és molt probable, sempre i quan l'alumne aporti la documentació en la forma i els terminis establerts.

 • Què és un mòdul transversal?
És un mòdul que es troba en el currículum de diversos Cicles Formatius i que treballa capacitats necessàries per a diferents Tècnics o Tècnics Superiors. Per exemple, són mòduls transversals:

 • Formació i Orientació Laboral
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora
 • Administració, gestió i comercialització de la petita empresa
 • Relacions en l’equip de treball (Grau Mitjà)
 • Relacions en l’àmbit de treball (Grau Superior)
 • Si he cursat un Cicle Formatiu de Grau Mitjà (LOE) i ara estic cursant un altre també de Grau Mitjà (LOE), puc convalidar el mòdul de Formació i Orientació laboral (FOL)?

Sí, el mòdul de FOL és un mòdul transversal, és a dir, comú a diversos Cicles Formatius i, per tant, si ja l’has cursat a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà i ara estàs matriculat a un altre també de Grau Mitjà, pots sol•licitar la convalidació d’aquest mòdul.

 • Vaig cursar un Cicle Formatiu de Grau Superior (LOE) i ara estic cursant un altre de Grau Mitjà (LOE), puc convalidar el mòdul de Formació i Orientació Laboral (FOL)?

Sí, el mòdul de FOL de qualsevol Cicle Formatiu de Grau Superior (LOE) convalida el mòdul de FOL de qualsevol Cicle Formatiu de Grau Mitjà o de Grau Superior.

 • Sí, el mòdul de FOL de qualsevol Cicle Formatiu de Grau Superior (LOE) convalida el mòdul de FOL de qualsevol Cicle Formatiu de Grau Mitjà o de Grau Superior.

Sí, el mòdul de FOL de qualsevol Cicle Formatiu de Grau Mitjà (LOE), convalida el mòdul de FOL de qualsevol Cicle Formatiu de Grau Superior (LOE).
 

 • Si vaig cursar la matèria optativa de Formació i Orientació Laboral del Batxillerat, puc convalidar algun mòdul de Cicles Formatius?

Sí, la matèria optativa de Formació i Orientació laboral que es pot cursar en el Batxillerat, convalida el mòdul de FOL de qualsevol Cicle Formatiu de Grau Mitjà o de Grau Superior.
 

 • Si vaig cursar un mòdul a un Cicle Formatiu i ara estic cursant un altre que té un mòdul amb el mateix nom i durada, puc sol•licitar la convalidació?

Sí, a part dels mòduls transversals existeixen altres que són comuns a diversos Cicles Formatius. Si la seva càrrega lectiva i els continguts són els mateixos, es pot sol•licitar la convalidació.


CONVALIDACIONS SINGULARS

 • Què és una convalidació singular?
Són les convalidacions que poden sol•licitar aquelles persones que han cursat ensenyaments universitaris vigents, extingits o en l’estranger. Es tracta de casos particulars que no tenen prevista una convalidació directa i que es resolen individualment per la Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats.
Existeixen dos tipus de convalidacions singulars: tipificades i no tipificades.

Convalidacions singulars tipificades: 
Aquest tipus de convalidacions, tot i ser singulars, són susceptibles de ser convalidades a la majoria dels casos. Pel que t'aconsellem que no et matriculis a aquests mòduls (posar-se en contacte amb el centre escollit per a confirmar-ho).

Convalidacions singulars no tipificades:
Aquest tipus de convalidacions hauran de ser sotmeses a la resolució de l'autoritat educativa competent en el territori del centre al que l'alumne s'hagi matriculat. En aquests casos la resolució acostuma a demorar-se uns mesos i no existeixen garanties de convalidació, fet pel qual t'aconsellem que, independentment de que sol·licitis una convalidació singular no tipificada, sí et matriculis d'aquests mòduls o crèdits.

 • Puc sol•licitar una convalidació singular si vaig començar estudis universitaris que no vaig finalitzar?
Sí, a partir del curs 2008-09 es pot sol•licitar la convalidació singular per matèries superades d’estudis universitaris, tot i que no s’hagin finalitzat.

 • Quins mòduls transversals puc tenir convalidats per tenir estudis universitaris finalitzats (amb Títol Oficial)?
Per tenir estudis universitaris oficials finalitzats pots tenir convalidada la UF1-Incorporació al Treball del Mòdul Formació i Orientació Laboral i el Mòdul complert d’Empresa i Iniciativa Emprenedora. En aquest cas t’aconsellem que sol·licitis la convalidació d’aquests mòduls seguint els detalls de sol•licitud de convalidacions de l’apartat “TRAMITACIÓ”. Si posseeixes estudis universitaris finalitzats et recomanem que no et matriculis a aquests mòduls, doncs en el cas que la resolució et sigui favorable LINKIA FP no retornarà l’import de la matrícula d’aquests crèdits o mòduls.

 • Quins mòduls transversals puc tenir convalidats per tenir estudis universitaris no finalitzats (amb Títol Oficial)?
Si aportes estudis universitaris oficials no finalitzats pots convalidar els següents mòduls o unitats formatives transversals: la UF1-Incorporació al Treball del mòdul Formació i Orientació Laboral i el mòdul complert d’Empresa i Iniciativa Emprenedora. En qualsevol cas i com es tracta d’una convalidació singular que no es té prevista una convalidació directa, t’ aconsellem que, tot i que sol•licitis la convalidació, sí et matriculis d’aquests crèdits o mòduls i els comencis a cursar per si finalment se’t denegués. En el cas que la resolució sigui favorable LINKIA FP no retornarà l’import de la matrícula d’aquests crèdits o mòduls.

 • A l’antiga FP2 vaig fer una assignatura similar a la de Formació i Orientació Laboral, puc sol•licitar la convalidació d’aquest mòdul?

Aquest és un cas d’estudis extingits perquè el pla d’estudis de l’antiga FP2 ja no existeix. De qualsevol forma, només en un cas està previst aquest tipus de convalidació, i és el cas de l’especialitat Administrativa i Comercial (si tens aquests estudis previs podràs sol•licitar la convalidació del crèdit FOL).

 • Si tinc estudis d’idiomes, puc convalidar els crèdits de Llengua Estrangera dels Cicles Formatius?
Si disposes dels següents estudis podràs convalidar els crèdits de Llengua Estrangera:

 • El Certificat d’Aptitud de l’Escola Oficial d’Idiomes pot convalidar el crèdit de Llengua Estrangera corresponent.
 • El First Certificate in English pot convalidar el crèdit de “Llengua Estrangera: Anglès” dels Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior.
 • El certificate of proficienciy in English pot convalidar el crèdit de “Llengua Estrangera: Anglès” dels Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior.
 • El diplôme d´éstudes de langue française (DELF) pot convalidar el crèdit de “Llengua Estrangera: francès” dels Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior.
 • El diplôme approfondi de langue français (DALF) pot convalidar el crèdit de “Llengua Estrangera: francès” dels Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior.


 • Si he realitzat cursos que tenen relació amb els continguts del Cicle Formatiu que estic realitzant, puc sol•licitar la convalidació de crèdits?

No, per poder sol•licitar una convalidació singular és necessari aportar formació reglada que comporti a l’expedició d’un Títol Oficial.


EXEMPCIÓ DEL MÒDUL DE FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

 • Qui pot sol•licitar l’exempció total del mòdul de Formació en Centres de Treball?
L’exempció del 100% del total de les hores del crèdit o mòdul del cicle s’atorga si l’alumne acredita l’experiència professional (corresponent a un número d’hores igual o superior a les del crèdit o mòdul de Formació en Centres de Treball) relacionada amb l’àmbit professional i de treball, i les principals ocupacions i llocs de feina estan relacionats amb el Cicle Formatiu.

 • Qui pot sol•licitar l’exempció parcial del Mòdul de Formació en Centres de Treball?
L’exempció parcial del 50% del total d’hores del Mòdul FCT s’atorga si l’alumne acredita l’experiència professional corresponent a un número d’hores igual o superior al 50% de les del mòdul FCT, relacionada amb l’àmbit professional i de treball, i les principals ocupacions i llocs de feina tenen a veure amb el Cicle Formatiu.

 • Si posseeixo experiència laboral en qualsevol altra activitat no relacionada amb l’àmbit de professional del Cicle Formatiu, puc sol•licitar l’exempció parcial del Mòdul FCT?

Sí, pots sol•licitar l’exempció parcial del 25% del total d’hores del mòdul FCT sempre i quan acreditis en experiència laboral, com a mínim, el doble d’hores del crèdit o mòdul de pràctiques del Cicle Formatiu del qual es sol•licita l’exempció.

 • Com puc sol•licitar l’exempció total o parcial del mòdul de Formació en Centres de Treball?
El procés de matrícula online et permet adjuntar en format digital la sol•licitud d’exempció total o parcial del mòdul FCT. Per a això, un cop hagis formalitzat la matrícula hauràs d’adjuntar degudament complimentada aquesta sol•licitud d’exempció del mòdul FCT junt amb la documentació que acredita la teva experiència laboral:

a) Treballadors per compte aliè:

 • Informe de la vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social o Certificat o informe de l’entitat o empresa, on constin les hores d’experiència laboral que detalli l’activitat i les funcions que ha realitzat l’alumne.

b) Treballadors per compte propi:

 • Certificat d’alta activitat econòmica
 • Rebuts de cotització a la Seguretat Social
 • Quota de règim d’autònoms
 • Declaració trimestral positiva de l’activitat econòmica (model 130)
Una vegada el centre hagi validat la documentació digital, hauràs de presentar-la personalment o enviar-la físicament per correu postal al centre.

 • Quin termini de temps tinc per presentar la sol•licitud d’exempció del mòdul FCT?
Aquesta gestió es realitza en el moment de matriculació durant el procés de la mateixa, en el pas de "Validació digital" de la documentació. LINKIA FP no admetrà la tramitació de sol·licituds d'exempció del Mòdul FCT fora d'aquest procés.

 • Com es resol la sol•licitud d’exempció del mòdul FCT?
El centre adscrit al que t’has matriculat resoldrà la sol•licitud sobre l’exempció total o parcial del mòdul professional de FCT. La resolució es comunicarà a l’interessat pel seu coneixement i s’incorporarà còpia a l’expedient de l’alumne. La comunicació indicarà si es tracta d’exempció total o parcial i, en aquest últim cas, les activitats a realitzar.


TRAMITACIÓ

 • Com m’informo dels mòduls o crèdits que puc tenir convalidats?
Per a obtenir una informació més complerta sobre possibles convalidacions, has de contactar telefònicament amb el centre pertanyent a LINKIA FP al que t'has matriculat o desitges matricular-te. 
És molt important que contactis amb el centre abans de formalitzar la matrícula per tal que puguin confirmar-te quines convalidacions directes i singulars tipificades se t'atorgaran. Tingues en compte que no hauràs de matricular-te d'aquestes.

 • M’he de matricular dels crèdits/mòduls dels quals sol•licitaré una convalidació singular?
No, et recomanem que si preveus que pots tenir algun tipus de convalidació directa no et matriculis a aquest crèdit/mòdul. No es retornarà l’import de la matrícula dels crèdits o mòduls als quals t’hagis matriculat si posteriorment obtens la convalidació.

 • M’he de matricular dels crèdits/mòduls dels quals sol•licitaré una convalidació singular?
Donat que les convalidacions singulars resulten casos particulars i que no tenen prevista una convalidació directa, t’aconsellem que sí et matriculis d’aquests crèdits o mòduls. No obstant, pots sol•licitar la seva convalidació. En el cas que la resolució sigui favorable no es retornarà l’import de la matrícula d’aquests crèdits o mòduls però l’alumne estarà exempt, si ho desitja, de seguir cursant-los.

 • Quin termini de temps tinc per presentar una sol•licitud de convalidació?
Un cop hagis formalitzat la matrícula, el procés de matrícula online et permet sol•licitar la convalidació de crèdits o mòduls. LINKIA FP no admetrà la sol·licitud de convalidació una vegada iniciat el semestre.

 • He d’aportar alguna documentació per sol•licitar la convalidació de crèdits o mòduls?
Sí, el procés de matrícula online et permet adjuntar la sol•licitud de convalidació de crèdits o mòduls tant de convalidacions directes com singulars, així com la documentació necessària per realitzar aquesta tramitació:

 • En el cas de convalidacions directes (entre cicles): sol•licitud de petició de convalidació complimentada i expedient de notes que inclogui nom de les matèries i número d’hores.

 • En el cas de convalidacions singulars:: si es tracta de cicles, la mateixa documentació abans mencionada i si es tracta de títols universitaris: sol•licitud de petició de convalidació complimentada i títol universitari que inclogui el pla d’estudis corresponent (ha de ser el pla d’estudis de les matèries susceptibles de ser convalidades), i ha d’estar segellat per la Universitat corresponent.
Un cop el centre hagi validat la documentació digital, hauràs de presentar-la o enviar-la físicament al centre en el termini màxim de 15 dies després d'haver iniciat el curs.

 • Qui ha de compulsar les fotocòpies?
Les fotocòpies han d’estar compulsades per l’organisme que ha expedit el document o l’organisme que el rep. Per tant, si has de presentar la fotocòpia d’un títol, la pot compulsar: o el centre que el va expedir o el centre que el rep, és a dir, el centre adscrit a LINKIA FP al que t’hagis matriculat. Per tal que ho compulsi el centre de LINKIA FP sempre els hi hauràs de mostrar l’original personalment.

 • Com puc informar-me de la resolució de la sol•licitud de convalidació?
El centre adscrit a LINKIA FP al qual t' has matriculat, contactarà amb tu per comunicar-te la resolució de la teva sol·licitud de convalidació.

 • Per realitzar la sol•licitud de convalidació s’han d’aportar documents originals?
No, no és necessari ni recomanable adjuntar documents originals. Els documents originals els hauria de conservar la persona interessada. No obstant, les fotocòpies de certificats, títols i altres documents han d’estar necessàriament compulsades (una fotocòpia sense compulsar no té validesa per formalitzar tràmits, quan es compulsa es deixa constància que el document fotocopiat és exactament igual que l’original i no està manipulat).FORMES DE PAGAMENT

 • Quines formes de pagament ofereix LINKIA FP per formalitzar la matrícula?

PAGAMENT ÚNIC
Amb l' opció de pagament únic podràs formalitzar la matrícula mitjançant transferència bancària o pagament amb targeta. A més, podràs adquirir un descompte del 5% addicional als descomptes actuals pel fet d’escollir aquesta modalitat de pagament.

Hauràs d’escollir aquesta opció a la fase “selecció de formació” activant la opció de “pagament únic”.

PAGAMENT FRACCIONAT
Aquesta opció ofereix la possibilitat d’abonar únicament el 50% del total de la matrícula en el moment en que aquesta es formalitzi, havent d’abonar l'altre 50% en el mes d' octubre coincidint amb l'inici de curs.
Aquesta opció serà la que aparegui per defecte una vegada vagis a formalitzar el pagament, sempre i quan no hagis activat la opció “pagament únic” a la fase “selecció de formació”.

METODOLOGIA

 • En què consisteix la metodologia LINKIA FP?
LINKIA FP t’ofereix una metodologia dinàmica, basada en materials d’estudi, activitats i classes virtuals en directe impartides per professors experts. LINKIA FP aposta per les noves tecnologies a través de les quals pots connectar amb la classe en directe o veure-la més tard si les teves obligacions no t’ho permeten. A més, podràs preguntar al professor a través del xat de l’aula habilitat per a aquest motiu.

 • A partir de quan puc accedir al Campus Online?
Un cop hagis formalitzat la matrícula, i aproximadament una setmana abans de la data oficial d’inici del cicle, rebràs les teves claus personals (usuari i contrasenya) que et permetran accedir al Campus Online.

 • Què succeeix si no puc assistir a una classe virtual en directe?
Si les teves obligacions professionals o personals no et permeten assistir a una classe virtual en directe, podràs veure-la més tard ja que totes queden enregistrades al Campus Online.

 • És necessari que em desplaci presencialment per realitzar els treballs de cada mòdul?
No, totes les activitats es realitzen a distància a través del Campus Online i s’envien via Internet. Només en els Cicles de Grau Mitjà de Cures Auxiliars d’Infermeria i Atenció a Persones en Situació de Dependència hi ha algunes sessions presencials addicionals però que es realitzen en el mateix cap de setmana que els exàmens.

 • En quin format disposo dels materials d’aprenentatge?
Disposaràs dels materials en format digital tots ells descarregables a través del Campus Online, i en llibres format paper (excepte en aquells cicles en que el material és íntegrament en format digital).

 • Quan disposaré del material (llibres) necessari per a la realització del Cicle?
LINKIA FP t’ envia els materials en format paper al teu domicili a través de servei de missatgeria aproximadament una setmana abans de l’inici del curs. Excepte en aquells cicles en els que el material sigui íntegrament en format digital.

 • Puc estudiar des de qualsevol lloc del món?
Sí, sempre i quan disposis de connexió a Internet i el teu equip compleixi amb els requisits tècnics mínims.

 • En quant temps puc realitzar el Cicle?
LINKIA FP t’ofereix la possibilitat d’escollir el teu itinerari formatiu en funció de les teves necessitats personals i de la teva disponibilitat horària, facilitant la conciliació de l’aprenentatge amb altres responsabilitats familiars o professionals. En funció de la teva disponibilitat podràs decidir el temps en que realitzar el cicle. Per fer-t’ho més fàcil, nosaltres t’aconsellem dues opcions d’itineraris proposats entre els que podràs escollir el que millor s’adapti a les teves circumstàncies (de 2 a 3 anys per cicles de 2000 hores i d’ 1 a 2 anys per cicles de 1400 hores).

 • Quantes hores setmanals d’estudi hauré de dedicar?
En Cicles de 2000 hores: estimem que realitzant el curs en dos anys hauràs de dedicar 30 hores setmanals. Si decideixes realitzar-lo en tres anys seran 20 el número d’hores setmanals que hauràs de dedicar.
En Cicles de 1400 hores: s’estimen 35 hores setmanals per a la realització del Cicle en un any, i 25 hores setmanals per a la realització del Cicle en dos anys.

 • Quins són els requisits informàtics mínims que necessito per fer un curs a LINKIA FP?
Els requisits tècnics per poder estudiar són disposar d’un ordinador PC actual amb una potència mitja-alta i un software actualitzat, així com una connexió a Internet de banda ampla. A més, és necessari disposar d’un paquet Microsoft Office 2003 o superior i tenir instal•lat: Flash Player, Adobe Reader i disposar d’altaveus o cascs i, puntualment, d’una càmera de vídeo i micròfon (integrats habitualment en ordinadors portàtils o com a dispositius externs a PC de sobretaula). 


AVALUACIÓ

 • Quin és el sistema d’avaluació?
El treball i l’avaluació contínua seran els elements clau per l’obtenció gradual del títol. Per superar els mòduls professionals, hauràs de presentar-te a les convocatòries dels exàmens finals. Aquests examens són obligatòriament presencials i es realitzen a Barcelona, Madrid, València, Sevilla, Oviedo i Bilbao. El pes de l’avaluació contínua és d’un 40% de la nota de les Unitats Formatives que composen un mòdul. Per aprovar una Unitat Formativa es requereix aprovar l’examen presencial i que la nota final de la Unitat Formativa sumi una puntuació igual o superior a un 5.

 • On es realitzen els exàmens?
Els exàmens són presencials i obligatoris i es realitzen en cap de setmana, al final de cada semestre a les ciutats de Barcelona, Madrid, Sevilla, València, Oviedo i Bilbao. 
Els alumnes que hagin de presentar-se a la convocatòria extraordinària per haver suspès algun mòdul o unitat formativa, hauran de tenir en compte que els exàmens de convocatòria extraordinària es celebren només a Barcelona i Madrid.
L'alumne podrà escollir la ciutat en que desitgi examinar-se, aproximadament abans de la convocatòria, a través del formulari corresponent que rebrà amb aquest motiu a través del Campus Virtual.

 • A quantes convocatòries d’avaluació tinc dret al matricular-me a un mòdul?
L’alumne disposa d’un màxim de 2 convocatòries (una ordinària i una altra extraordinària) per a la superació del mòdul professional. Si passades aquestes dues convocatòries l’alumne queda suspès, s’haurà de tornar a matricular al següent semestre en el mòdul o unitats formatives pendents d’aprovar.

 • Puc renunciar a una convocatòria?
Sí, sempre i quan comuniquis la teva sol•licitud de renúncia de forma justificada amb una antelació mínima de quinze dies a la data de l’examen del mòdul al qual vols renunciar. Aquesta sol•licitud de renúncia ha de ser acceptada pel Centre Adscrit en el que t’has matriculat i en cap cas suposarà l’abonament de la matrícula.