Empreses Col·laboradores

Linkia FP col·labora amb el món empresarial amb l’objectiu d’afavorir el foment de l’ocupabilitat i trobar noves fórmules de cooperació que contribueixin al creixement professional dels alumnes de Linkia FP i que, al seu torn, facin augmentar la competitivitat de les mateixes empreses col·laboradores incorporant nous professionals altament qualificats, motivats per diversificar la seva experiència formativa i amb una actitud oberta i responsable.
Comptem amb més de 1.000 empreses col·laboradores que ens permeten saber quines són les necessitats de cada sector i què s’espera dels futurs professionals.

REALITZA LES PRÀCTIQUES A EMPRESES LÍDERS EN EL SEU SECTOR!

 

Pràctiques: Formació en Centres de Treball (FCT)

L’objectiu de Linkia FP és que la formació de l’alumne sigui més competitiva, per aquesta raó des del centre adscrit es proposen i coordinen la realització de pràctiques obligatòries que es cursen al final dels estudis de Formació Profesional a distància amb les empreses que Linkia FP té conveni. L’alumne proactivament també pot proposar al seu centre adscrit una empresa on realitzar les seves pràctiques.

Duració

 

La durada de les pràctiques, varia segons les hores totals del cicle formatiu a distància que es cursi. Consulta segons el cicle el nombre d’hores totals:

 

Cicles Formatius a distància

Hores de Pràctiques en empresa

CFGS Màrqueting i Publicitat a distància 350h
CFGS Administració i Finances a distància 350h
CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa a distància 317h
CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma a distància 317h
CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Web a distància 317h
CFGM Gestió Administrativa a distància 350h
CFGM Cures Auxiliars d’Infermeria a distància 410h
CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes a distància 350h
CFGM Farmàcia i Parafarmàcia a distància 350h
CFGS Agències de Viatges i Gestió d’Esdeveniments a distància 350h
CFGS Dietètica a distància 410h
CFGS Assistència a la Direcció a distància 350h
CFGS Educació Infantil a distància 383h
CFGS Gestió d’Allotjaments Turístics a distància 350h
CFGS Integració Social a distància 383h

Horari

 

L’alumne realitzarà un màxim de 4 hores diàries de manera simultània amb les hores lectives de la seu cicle formatiu a distància. A nivell general es seguirà el calendari escolar, excloent els dissabtes, diumenges, vacances de Nadal, Setmana Santa, estiu i dies de festa.

Seguiment de les pràctiques (FCT)

L’alumne tindrà assignat dos tutors. El tutor de pràctiques i el tutor de l’empresa. 

El tutor de pràctiques serà un professor responsable de realitzar el seguiment i l’avaluació de les pràctiques. 

El tutor de l’empresa serà el professional encarregat de formar i valorar el treball de l’estudiant realitzar en l’empresa.

Avaluació

 

Per a la superació de les pràctiques l’alumne haurà de realitzar una sèrie d’hores a l’empresa de pràctiques on posarà en pràctica els coneixements nous adquirits en el seu grau mitjà o grau superior, aprenent a conèixer i a relacionar-se amb el món empresarial real.