homologat
Fins a un 10% de descompte!

FP cicle superior Assistència a la Direcció a distància

PRIMER AÑO DESDE
1636€
¡Per veure un preu definitiu amb descomptes aplicats simula la matrícula!
Títol oficial
Títol Oficial de Grau Superior en Assistència a la Direcció.
Nombre d'hores
2000 horas.
modalitat
Online amb classes en directe i en diferit.
Inicio
setembre 2021
Doble titulació
Continuïtat universitària
Descripció
Itineraris i més informació

Assignatures del Grau Superior d'Assistència a la Direcció

grado superior asistencia a la dirección

El cicle formatiu de Grau Superior en Assistència a la Direcció, és una titulació autoritzada pel Ministeri d’Educació i Formació Professional, vàlida en tot el territori nacional.

El grau superior d’Assistència a la Direcció oficial i homologat substitueix l’antiga FP de secretariat.

El cicle formatiu d’Assistència a la Direcció et capacita per organitzar, gestionar, elaborar i transmetre la informació procedent o amb destinació als òrgans executius, professionals i de gestió en llengua pròpia i / o estrangera i, també, et capacitarà per organitzar agendes i esdeveniments, entre altres tasques. Cursant aquest cicle formatiu podràs obtenir el títol com a Tècnic Superior en Assistència a la Direcció.

El FP Assistència a la Direcció a distància està vinculat al cicle formatiu de grau superior en Administració i Finances. Aconsegueix 2 titulacions 100% oficials en només 3 anys i converteix-te en un expert del sector d’administració i gestió.

A continuació, us mostrem el programa del cicle formatiu que s’estructura en assignatures o mòduls professionals. Cada mòdul es subdivideix en unitats formatives que s’avaluen de forma independent.

Asignaturas
M01:
COMUNICACIÓ I ATENCIÓ AL CLIENT
132 HORAS
UF1:
PROCESSOS DE COMUNICACIÓ ORAL I ESCRITA A L'EMPRESA
55 HORAS
UF2:
ATENCIÓ AL CLIENT
44 HORAS
UF3:
GESTIÓ DOCUMENTAL, ARXIU I REGISTRE
33 HORAS
M02:
GESTIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ JURÍDICA I EMPRESARIAL
99 HORAS
UF1:
ORGANITZACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ JURÍDICA I EMPRESARIAL
33 HORAS
UF2:
CONTRACTACIÓ EMPRESARIAL
33 HORAS
UF3:
TRAMITACIÓ DAVANT LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
33 HORAS
M03:
PROCÉS INTEGRAL DE L'ACTIVITAT COMERCIAL
198 HORAS
UF1:
PATRIMONI I METODOLOGIA COMPTABLE
33 HORAS
UF2:
FISCALITAT EMPRESARIAL
44 HORAS
UF3:
GESTIÓ ADMINISTRATIVA DE LES OPERACIONS DE COMPRAVENDA I TRESORERIA
55 HORAS
UF4:
REGISTRE COMPTABLE I COMPTES ANUALS
66 HORAS
M04:
RECURSOS HUMANS I RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
66 HORAS
UF1:
PROCESSOS ADMINISTRATIUS DE RECURSOS HUMANS
33 HORAS
UF2:
RECLUTAMENT I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
33 HORAS
M05:
OFIMÀTICA I PROCÉS DE LA INFORMACIÓ
132 HORAS
UF1:
TECNOLOGIA I COMUNICACIONS DIGITALS I PROCESSAMENT DE DADES
33 HORAS
UF2:
TRACTAMENT AVANÇAT DE LA INFORMACIÓ, ARXIU I PRESENTACIÓ DE LA INFORMACIÓ ESCRITA
33 HORAS
UF3:
GESTIÓ DE BASES DE DADES, DISSENYS DE FULLES DE CÀLCUL I INTEGRACIÓ D'APLICACIONS
66 HORAS
M06:
ANGLÈS
132 HORAS
UF1:
ANGLÈS TÈCNIC
132 HORAS
M07:
SEGONA LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÈS
132 HORAS
UF1:
SEGONA LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÈS
132 HORAS
M08:
PROTOCOL EMPRESARIAL
99 HORAS
UF1:
RELACIONS PÚBLIQUES A L'ENTORN EMPRESARIAL
33 HORAS
UF2:
TÈCNIQUES DE PROTOCOL EMPRESARIAL I INSTITUCIONAL
33 HORAS
UF3:
CARTES DE SERVEIS I COMPROMISOS DE QUALITAT
33 HORAS
M09:
ORGANITZACIÓ D'ESDEVENIMENTS EMPRESARIALS
165 HORAS
UF1:
COORDINACIÓ I GESTIÓ D'EQUIPS DE TREBALL
44 HORAS
UF2:
ORGANITZACIÓ I COORDINACIÓ D'ESDEVENIMENTS I PROJECTES
77 HORAS
UF3:
ORGANITZACIÓ DE VIATGES CORPORATIUS
44 HORAS
M10:
GESTIÓ AVANÇADA DE LA INFORMACIÓ
99 HORAS
UF1:
SISTEMA DE GESTIÓ DOCUMENTAL
33 HORAS
UF2:
GESTIÓ INFORMATITZADA DE PROJECTES EMPRESARIALS
66 HORAS
M11:
FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL (FOL)
66 HORAS
UF1:
INCORPORACIÓ AL TREBALL
33 HORAS
UF2:
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
33 HORAS
M12:
PROJECTE D'ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ
264 HORAS
UF1:
PROJECTE D'ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ
264 HORAS
M13:
FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL (FCT)
416 HORAS

Requisits d'accés de Grau Superior d'Assistència a la Direcció

 • Estar en possessió del títol de Batxillerat
 • Estar en possessió d’un títol de Tècnic Superior (Grau Superior) o tècnic especialista (Grau Mitjà)
 • Haver superat la Prova d’accés a la universitat per a majors de 25
 • Estar en possessió del títol de COU
 • Estar en possessió d’un títol de FPII
 • Estar en possessió d’un títol oficial equivalent o superior a qualsevol dels anteriors

Sortides professionals en FP d'Assistència a la Direcció

Assistir a la direcció i altres departaments en les activitats de l’organització, representació de l’entitat i de fer les funcions administratives i documentals; gestionar la informació i la comunicació interna i externa, i realitzar altres funcions utilitzant, si és el cas, la llengua anglesa i / o una altra llengua estrangera, aplicant normativa vigent i protocols de gestió de qualitat, que assegurin la satisfacció del client o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

 • Secretari / a de direcció
 • Assistents de despatxos i oficines
 • Assistent en diferents departaments: jurídics, RRHH, qualitat, altres
 • Administratius en organismes públic

On estudiar Assistència a la Direcció

 • Per què Linkia FP?

Som la primera agrupació de Centres oficials de Formació Professional que s’uneixen per poder oferir les seves Titulacions Oficials en modalitat online. La formació online et permetrà conciliar els estudis amb les teves responsabilitats familiars i / o professionals.

 • Com serà la teva formació?

técnico superior en asistencia a la dirección
Tindràs a la teva disposició els materials necessaris (Llibres, guies, multimèdia,…) i classes virtuals en directe que podràs visualitzar en diferit tantes vegades com vulguis. Això et permetrà realitzar els lliuraments d’activitats proposades en l’Avaluació contínua i la preparació dels teus exàmens.

 • On realitzaràs la teva formació?

Podràs connectar-te al campus de Linkia FP des de qualsevol lloc amb accés a internet. Els exàmens, la Formació a centres de treball (FCT) i els tallers (només en alguns cicles) requeriran la teva presencialitat.

 • Qui estarà amb tu?

fp secretariado
tindràs un professor que t’acompanyarà en el teu procés formatiu a través de diferents canals de comunicació com els fòrums, la missatgeria interna i els xats de les classes en directe. També podràs contactar amb els teus companys i companyes de classe a través d’aquests canals. A més, disposaràs del Servei d’atenció a l’alumne i el Servei d’assessorament pedagògic per donar-te suport sempre que ho necessitis.

 • Quan realitzaràs la teva formació?

El curs es distribueix en dos semestres, el primer comença a l’octubre i el segon al febrer. Podràs connectar-te en qualsevol moment. Només hauràs de tenir present el calendari de lliuraments i els horaris de les classes en directe.

 • Què aconseguiràs?

logo 2

 • Titulació oficial 100% reconeguda a tota Espanya i en els estats membres de la Unió Europea.
 • Desenvolupament de la teva carrera professional.
 • Més possibilitats d’inserció laboral.
 • Pràctiques en empresa

A Linkia FP comptem amb més de 1.000 empreses col·laboradores.
Gràcies a elles, sabem quines són les necessitats de cada sector i què s’espera dels futurs professionals

Software utilizados en el Ciclo Superior Asistencia a la Dirección a distancia

Todos los alumnos que se decanten por el Ciclo Superior Asistencia a la Dirección a distancia harán uso de algunas aplicaciones y softwares que son altamente demandadas en el entorno laboral. Los profesores de Linkia FP hacen una revisión exhaustiva de todos aquellos programas que están siendo requeridos en el entorno profesional y los incorpora a su plan docente con el fin de que podamos ofrecer una oferta educativa actual y que se corresponda a aquello que exigen las empresas. Algunos de los softwares de los que dispondrán y harán uso aquellos que se decanten por este ciclo, son los siguientes: 

Sin embargo, en nuestro centro queremos que nuestros alumnos se sientan lo más cercanos posibles a lo que va a ser su futuro en el mundo profesional, por lo que nuestro plan de estudios también comprende el uso de algunas herramientas de trabajo colaborativo que les permita a los estudiantes tener las herramientas necesarias para optimizar su rendimiento en el trabajo en equipo, la cual es unde las competencias más demandadas en los puestos de trabajo. 

grado superior administracion de sistemas informaticos en red

Itinerari 2 anys

Linkia FP recomana aquest itinerari als alumnes que vulguin acabar en dos anys. Has de complir els requisits acadèmics i seguir les recomanacions del pla d’estudis. La dedicació estimada per a aquest itinerari és de 30 hores setmanals. 

Itinerari 3 anys

Linkia FP recomana aquest itinerari als alumnes que vulguin acabar en tres anys. Has de complir els requisits acadèmics i seguir les recomanacions del pla d’estudis. La dedicació estimada per a aquest itinerari és de 20 hores setmanals.

Itinerari personalitzat

A Linkia FP et permetem realitzar el teu propi itinerari, matricula’t dels mòduls que vulguis, únicament hauràs de tenir en compte els requisits acadèmics dels mòduls.

Recomanacions i requisits

Per cursar el FP Superior d’Assistència a la Direcció, cal que consultis el pla d’estudis per conèixer els requisits i recomanacions.

 • Els requisits tècnics per poder estudiar a Linkia FP són:
  • Disposar d’ordinador *
  • Connexió a Internet ADSL o superior
  • Navegador (Mozilla Firefox, Chrome, etc.)
  • Editor de text capaç de generar documents “.pdf” (MS Office, Office365, etc.).
  • Flash Player
  • Altaveus o cascs, càmera de vídeo i micròfon

Llengua anglesa

 • Els mòduls M01, M03, M05, M09, M10, M11 y M13, contindran recursos i activitats d’ensenyament i aprenentatge en anglès.
 • El M06 s’imparteix anglès en un nivell de B1 del marc comú de les llengües europees. Perquè l’alumne pugui seguir el ritme correctament, hauria de tenir un nivell A2 abans d’inici de l’assignatura.

 

asistencia a la direccion opiniones

Calendari Lectiu 2019-2020