homologat
Fins a un 25% de descompte!

Cicle Superior de Ciberseguretat a Madrid

PRIMER AÑO DESDE
1299€
¡Per veure un preu definitiu amb descomptes aplicats simula la matrícula!
Títol oficial
Títol Oficial de Tècnic Superior en Administració de Sistemes en Xarxa (perfil Ciberseguretat).
Nombre d'hores
2000 horas.
modalitat
Presencial.
Inicio
setembre 2021
Descripció
Itineraris i més informació
Assignatures del Cicle Superior en Ciberseguretat

grau superior informàticaEl Grau Superior de Ciberseguretat és un dels cursos formatius que forma part de l’àmbit de l’Administració de Sistemes en Xarxa (ASIR), en aquest cas, centrat en ciberseguretat. Tot aquell alumne o alumna que decideixi apuntar-se a aquest curs, durà a terme uns mòduls característics en ciberseguretat i en el qual, en acabar, aconseguirà un certificat oficial autoritzat pel Ministeri d’Educació i Formació professional, validat a tot el país.

El concepte de ciberseguretat s’ha convertit en una de les qüestions més importants en el món empresarial. Actualment vivim en un entorn en línia en el qual habiten una gran quantitat de dades que es vulneren en múltiples casos a través dels atacs cibernètics. A mesura que va passant el temps ens trobem amb un augment d’aquests assalts, i un motiu, pel qual, perquè les empreses incorporin perfils específics per així detectar, preparar, controlar i corregir aquests successos. El 99% dels experts en ciberseguretat, segons l’Institut Nacional de Ciberseguretat, està en actiu en aquesta ocupació i el percentatge de persones desocupades és mínim.

Aquest curs forma part d’un dels perfils més demandats, en el qual troben:

 • Administradors de sistemes de xarxa.
 • Administradors de seguretat perimetral.
 • Analistes de seguretat.
 • Consultors de seguretat.
 • Analistes de riscos.

El Cicle Superior de Ciberseguretat a Madrid consta de 15 mòduls d’ASIR i 2 centrats en Seguretat i hacking ètic i en seguretat en sistemes, xarxes i serveis.

Aquí trobareu el programa del curs que està estructurat en diferents matèries. Cada mòdul es dividirà en unitats formatives que seran avaluades de manera individual.

Asignaturas
M01:
IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS
154 HORAS
UF1:
INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO
45 HORAS
UF2:
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE RECURSOS EN UNA RED
62 HORAS
UF3:
IMPLANTACIÓN DE SOFTWARE ESPECÍFICO
15 HORAS
UF4:
SEGURIDAD, RENDIMIENTO Y RECURSOS
32 HORAS
M02:
GESTIÓN DE BASES DE DATOS
121 HORAS
UF1:
INTRODUCCIÓN A LAS BASES DE DATOS
25 HORAS
UF2:
LENGUAJES SQL: DML Y DDL
52 HORAS
UF3:
ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
44 HORAS
M03:
PROGRAMACIÓN BÁSICA
121 HORAS
UF1:
PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA
66 HORAS
UF2:
DISEÑO MODULAR
37 HORAS
UF3:
FUNDAMENTOS DE GESTIÓN DE FICHEROS
18 HORAS
M04:
LENGUAJES DE MARCAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN
88 HORAS
UF1:
PROGRAMACIÓN CON XML
40 HORAS
UF2:
ÁMBITOS DE APLICACIÓN DE XML
24 HORAS
UF3:
SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL
24 HORAS
M05:
FUNDAMENTOS DE HARDWARE
55 HORAS
UF1:
ARQUITECTURA DE SISTEMAS
19 HORAS
UF2:
INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE SOFTWARE
18 HORAS
UF3:
IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CPD
18 HORAS
M06:
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS
88 HORAS
UF1:
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS
62 HORAS
UF2:
AUTOMATIZACIÓN DE TAREAS Y LENGUAJES DE GUIONES
26 HORAS
M07:
PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE REDES
121 HORAS
UF1:
INTRODUCCIÓN A LAS REDES
41 HORAS
UF2:
ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS DE RED
40 HORAS
UF3:
ADMINISTRACIÓN AVANZADA DE REDES
40 HORAS
M08:
SERVICIOS DE RED E INTERNET
88 HORAS
UF1:
SERVICIOS DE NOMBRES Y CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA
22 HORAS
UF2:
SERVICIOS WEB Y DE TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS
22 HORAS
UF3:
CORREO ELECTRÓNICO Y MENSAJERÍA
22 HORAS
UF4:
SERVICIOS DE AUDIO Y VIDEO
22 HORAS
M09:
IMPLANTACIÓN DE APLICACIONES WEB
55 HORAS
UF1:
LENGUAJES DE GUIONES DE SERVIDOR
27 HORAS
UF2:
IMPLANTACIÓN DE GESTORES DE CONTENIDOS
28 HORAS
M10:
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS GESTORES DE BASES DE DATOS
33 HORAS
UF1:
LENGUAJES SQL: DCL Y EXTENSIÓN PROCEDIMENTAL
33 HORAS
M11:
SEGURIDAD Y ALTA DISPONIBILIDAD
55 HORAS
UF1:
SEGURIDAD FÍSICA, LÓGICA Y LEGISLACIÓN
13 HORAS
UF2:
SEGURIDAD ACTIVA Y ACCESO REMOTO
13 HORAS
UF3:
CORTAFUEGOS Y PROXIES
16 HORAS
UF4:
ALTA DISPONIBILIDAD
13 HORAS
M12:
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL (FOL)
66 HORAS
UF1:
INCORPORACIÓN AL TRABAJO
33 HORAS
UF2:
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
33 HORAS
M13:
EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA
66 HORAS
UF1:
EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA
66 HORAS
M14:
PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED CIBERSEGURIDAD
297 HORAS
UF1:
PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED CIBERSEGURIDAD
297 HORAS
M15:
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT)
383 HORAS
M16:
SEGURIDAD Y HACKING ÉTICO
88 HORAS
UF1:
CIBERSEGURIDAD Y CIBERINTELIGENCIA
30 HORAS
UF2:
HACKING ÉTICO
58 HORAS
M17:
SEGURIDAD EN SISTEMAS, REDES Y SERVICIOS
121 HORAS
UF1:
SEGURIDAD EN DISPOSITIVOS MÓVILES ELOT
30 HORAS
UF2:
SEGURIDAD EN SERVICIOS
30 HORAS
UF3:
SEGURIDAD EN APLICACIONES WEB
30 HORAS
UF4:
SEGURIDAD EN REDES
31 HORAS
Requisits d'accés del Grau Superior en Ciberseguretat a Madrid
 • Títol de Batxillerat.
 • Títol de Tècnic Superior (Grau Superior) o tècnic especialista (Grau Mitjà).
 • Prova d’accés a Grau Superior.
 • Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.
 • Títol de COU.
 • Títol de FPII.
 • Títol oficial equivalent o superior als esmentats.
Sortides professionals del Grau Superior en Ciberseguretat

Els alumnes i les alumnes, un cop finalitzat aquest curs, podran configurar, administrar i conservar els diferents sistemes de el món de la informàtica, sempre que en garanteixin la funcionalitat i l’honradesa dels recursos i serveis dels sistemes. És important que mantinguin la qualitat i compleixin amb la reglamentació actual. Les diferents sortides professionals per a aquest curs són:

 • Tècnic gestor de bases de dades.
 • Especialista en incidències
 • Analista d’atacs.
 • Analista de seguretat.
On estudiar el Grau Superior en Ciberseguretat a Madrid
 • Per què Linkia FP?

Linkia és una agrupació de centres oficials especialitzats en Formació Professional que ofereix als alumnes i les alumnes la possibilitat d’obtenir diferents titulacions oficials. Un sector educatiu que et permetrà aprendre tots els coneixements bàsics sobre els diferents àmbits professionals que oferim perquè serveixi d’ajuda per al teu futur ocupació laboral.

 • Com serà la teva formació?

grau superior d'informaticaEn Linkia FP brindem a la teva disposició les eines necessàries perquè puguis aprendre a les diferents matèries que proporcionem (llibres, guies, multimèdia, etc.). D’aquesta manera, serà més senzilla la preparació d’activitats i exàmens que es realitzen al llarg del curs.

 • On realitzaràs la teva formació?

Podràs assistir a les diferents classes del curs que impartim al centre de Linkia que tenim a Madrid. Per realitzar la formació en els centres de treball, els tallers i els exàmens, caldrà assistir de forma presencial per complir amb la normativa.

 • Qui estarà amb tu?

grau superior administració de sistemes informàtics en xarxaEn Linkia FP comptem amb professors experts en el sector que sempre t’acompanyaran durant el teu procés formatiu. A més, amb l’acompanyament dels estudiants disposareu del Servei d’atenció a l’alumne i el Servei d’assessorament pedagògic per a qualsevol consulta necessària.

 • Quan realitzaràs la teva formació?

El curs es realitzarà en dos semestres, un que començarà a l’octubre i el segon que s’iniciarà al febrer.

 • Què aconseguiràs?

grau superior administració de sistemes informàtics en xarxa

 • Un títol oficial reconegut 100% en tot el territori nacional i en els estats membres de la Unió Europea.
 • Creixement en la teva carrera professional.
 • Major possibilitat d’inserció laboral.
 • Pràctiques en empresa

Linkia FP compta amb més de 1.000 entitats que col·laboren amb nosaltres. Gràcies a aquesta cooperació, som capaços de saber les necessitats a satisfer dels nostres alumnes i el que s’espera d’ells pel que fa al futur professional.