• Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • LinkedIn
 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • LinkedIn
 • Blogger
 • Enlace a instagram
900 67 02 02
(Teléfono gratuito)
info@linkiafp.es

MATRÍCULA ABIERTA

Inicio próximo semestre: Octubre 2018

Titulaciones oficiales aprobadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
 


Cicle Formatiu de Grau Superior en Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments

TITULACIÓ:
Títol Oficial de Tècnic Superior en Agències de Viatges i Gestió d' Esdeveniments
FAMÍLIA PROFESSIONAL:
Hostelería y Turismo
IDIOMA D'IMPARTICIÓ
Castellà
OBJECTIUS:
Assolir la capacitat per a programar, organitzar i assessorar sobre viatges i esdeveniments, vendre serveis turístics i participar en el desenvolupament dels seus programes comercials.
Descargar Plan de Estudios
Fecha de inicio: 6 de febrer de 2019
M03:
VENDA DE SERVEIS TURÍSTICS
M07:
DIRECCIÓ D'ENTITATS D'INTERMEDIACIÓ TURÍSTICA
M08:
MÀRQUETING TURÍSTIC
M09:
ANGLÈS
M11:
FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL
M12:
EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA
M13:
PROJECTE D’AGÈNCIES DE VIATGES I GESTIÓ D’ESDEVENIMENTS
M14:
FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL
M14:
ESTUDIO DE POSIBLE EXENCIÓN DEL MÓDULO FCT
MòdulContenidoHoras
M01ESTRUCTURA DEL MERCADO TURÍSTICO99 H
UF1: CONTEXTUALIZACIóN DEL SECTOR TURíSTICO
UF2: TIPOLOGíAS Y TENDENCIAS TURíSTICAS (TURISMO DE NEGOCIOS)
UF3: LA OFERTA Y LA DEMANDA TURíSTICA
M02DESTINOS TURÍSTICOS165 H
UF1: GEOGRAFíA TURíSTICA DE CATALUñA Y ESPAñA
UF2: GEOGRAFíA TURíSTICA DE EUROPA Y DEL RESTO DEL MUNDO
UF3: DESTINOS TURíSTICOS DE CATALUñA Y ESPAñA
UF4: DESTINOS TURíSTICOS INTERNACIONALES
M03VENTA DE SERVICIOS TURÍSTICOS198 H
UF1: VENTA DE SERVICIOS EN AGENCIAS DE VIAJES
UF2: VENTA DE SERVICIOS AÉREOS.GDS
UF3: TéCNICAS DE VENTA EN AGENCIAS DE VIAJES
UF4: OPERACIONES DE CIERRE Y POSTVENTA EN AGENCIAS DE VIAJES
M04PROTOCOLO Y RELACIONES PUBLICAS132 H
UF1: PROTOCOLO INSTITUCIONAL, EMPRESARIAL Y SOCIAL (EVENTOS SOCIALES)
UF2: COMUNICACIóN Y ATENCIóN A LOS CLIENTES
UF3: LAS RELACIONES PúBLICAS EN EL áMBITO TURíSTICO
M05RECURSOS TURÍSTICOS165 H
UF1: PATRIMONIO CULTURAL
UF2: PATRIMONIO NATURAL
UF3: INTERPRETACIóN DEL PATRIMONIO
M06GESTIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS99 H
UF1: LOS VIAJES COMBINADOS
UF2: ORGANIZACIóN Y GESTIóN DE EVENTOS
M07DIRECCIóN DE ENTIDADES DE INTERMEDIACIóN TURÍSTICA165 H
UF1: ENTIDADES DE INTERMEDIACIóN TURíSTICA
UF2: LOS RRHH EN ENTIDADES DE INTERMEDIACIóN TURíSTICA
UF3: RENTABILIDAD ECONóMICA Y FINANCIERA EN ENTIDADES DE INTERMEDIACIóN TURíSTICA
UF4: GESTIóN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL EN ENTIDADES DE INTERMEDIACIóN TURíSTICA
UF5: CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE INTERMEDIACIóN TURíSTICA
M08MARKETING TURíSTICO132 H
UF1: FUNDAMENTOS DEL MARKETING TURíSTICO
UF2: LOS CONSUMIDORES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURíSTICOS
UF3: MARKETING MIX Y NUEVAS TECNOLOGíAS
UF4: EL PLAN DE MARKETING (PARA LA ORGANIZACIóN DE EVENTOS)
M09INGLÉS132 H
UF1: INGLéS
M10SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS132 H
UF1: SEGONA LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÈS

DEMANDA DEL MERCAT

El sector turístic augmentarà la seva demanda de professionals aquest any 2015 a través d’hostaleria, restauració, organització de viatges i desenvolupament d’activitats recreatives.
Font: Estudio de Ranstad: Perfiles más demandados para 2015

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Cap d'oficina d'agència de viatges.
 • Cap de departament en agència de viatges.
 • Agent de viatges.
 • Consultor/a de viatges.
 • Organitzador/a d'esdeveniments.
 • Venedor/a de serveis de viatge i viatges programats
 • Promotor/a comercial de viatge i serveis turístics.
 • Empleat del departament de «booking» o reserves.

REQUISITS D’ACCÉS

> Estar en possessió del títol de Batxillerat
Estar en possessió d'un títol de Tècnic Superior (Grau Superior) o Tècnic Especialista (Grau Mitjà de la mateixa família professional)
> Haver superat la Prova d'accés a Grau Superior
> Haver superat la Prova d'accés a la universitat per a majors de 25
> Estar en possessió del títol de COU
> Estar en possessió d'un títol de FP II
> Estar en possessió d'un títol oficial equivalent o superior a qualsevol dels anteriors


REQUISITS TÈCNICS

Els requisits tècnics per a poder estudiar són disposar d’un ordinador PC actual amb una potència mitja-alta i un software actualitzat, així com una connexió a Internet de banda ampla.
A més, és necessari:

> Disposar d’un paquet Microsoft Office 2003 o superior

Tenir instal·lat:

> Flash Player. Fes clic aquí  per a descarregar.
> Adobe Reader. Fes clic aquí  per a descarregar.
> Disposar d’altaveus o cascs i, puntualment, d’una càmera de vídeo o micròfon (integrats habitualment en ordinadors portàtils o com a dispositius externs en PC de sobretaula).
I es recomana:
> Utilitzar el navegador de descàrrega gratuïta: Google Chrome. Fes clic aquí  per a descarregar.

ALTRES REQUISITS


Per a poder estudiar sense dificultats es requereixen, a més, altres coneixements tècnics o competències específiques:
> Coneixements tècnics: Es requereixen coneixements bàsics d’informàtica d’utilització de navegadors d’ús de correu electrònic i d’edició de textes.
> Coneixements del campus i de la dinàmica d’aprenentatge: Per a les persones que es matriculin per primera vegada, és obligatòria realitzar el Mòdul 0, una formació virtual que té com a objectiu conèixer el funcionament del campus virtual i entendre la dinàmica d’aprenentatge. Aquesta formació té lloc una setmana abans de l’inici del primer semestre.
> Competències per a ser un bon estudiant a distància: Es requereix capacitat d’autodisciplina i responsabilitat en la gestió del propi aprenentatge.

El Grado Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos A DISTANCIA está vinculado al siguiente Ciclo Formativo:Las materias de estos dos Ciclos Formativos A DISTANCIA son comunes en el primer año, por lo que al realizar uno de los dos Ciclos Formativos y obtener la Titulación de éste, optas a la Titulación del otro únicamente realizando 1 año más de formación y cursando solamente las materias del segundo curso.


La posibilidad de obtener
2 Titulaciones 100% OFICIALES en tan sólo 3 años te permitirá especializarte en la rama de Hostelería y Turismo convirtiéndote en un expert@ de este sector.
Què diuen els nostres alumnes?

 • Andrea Torres
  Cicle Formatiu de Grau Superior en Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments
  "Lo recomendaría a gente que dice "no puedo estudiar porque no tengo tiempo". Si que puedes si estudias a distancia. Para ello LINKIA FP es la mejor opción”"
 • Pilar Escribano
  Cicle Formatiu de Grau Superior en Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments
  "Lo mejor de LINKIA FP son las facilidades que me proporcionan para poder trabajar y estudiar al mismo tiempo. Los profesores y el centro siempre me han facilitado compaginar ambas cosas."