• Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • LinkedIn
 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • LinkedIn
 • Blogger
 • Enlace a instagram
900 67 02 02
(Teléfono gratuito)
info@linkiafp.es

MATRÍCULA ABIERTA

Inicio próximo semestre: Octubre 2018

Titulaciones oficiales aprobadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
 


Cicle Formatiu de Grau Superior en Assistència a la Direcció

TITULACIÓ:
Títol Oficial de Tècnic Superior en Assistència a la Direcció
FAMÍLIA PROFESSIONAL:
Administración y Gestión
IDIOMA D'IMPARTICIÓ
Castellà
OBJECTIUS:
Assistir a la direcció i altres departaments en les activitats de l'organització, representació de l'entitat i de fer les tasques administratives i documentals; gestionar la informació i la comunicació interna i externa, i realitzar altres funcions utilitzant, si és el cas, la llengua anglesa i/o altra llengua estrangera, aplicant la normativa vigent i protocols de gestió de qualitat, que assegurin la satisfacció del client o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.
Descargar Plan de Estudios
Fecha de inicio: 6 de febrer de 2019
M03:
PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
M04:
RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
M06:
INGLÉS
M09:
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS EMPRESARIALES
M11:
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
M12:
PROYECTO DE ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN
M13:
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO
M13:
ESTUDIO DE POSIBLE EXENCIÓN DEL MÓDULO FCT
MòdulContenidoHoras
M01COMUNICACIóN Y ATENCIóN AL CLIENTE132 H
UF1: PROCESOS DE COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA EN LA EMPRESA
UF2: ATENCIÓN AL CLIENTE
UF3: GESTIÓN DOCUMENTAL, ARCHIVO Y REGISTRO
M02GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JURÍDICA Y EMPRESARIAL99 H
UF1: ORGANIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JURÍDICA Y EMPRESARIAL
UF2: CONTRATACIÓN EMPRESARIAL
UF3: TRAMITACIÓN ANTE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
M03PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL264 H
UF1: PATRIMONIO Y METODOLOGÍA CONTABLE
UF2: FISCALIDAD EMPRESARIAL
UF3: GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES DE COMPRAVENTA Y TESORERÍA
UF4: REGISTRO CONTABLE Y CUENTAS ANUALES
M04RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA66 H
UF1: PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE RECURSOS HUMANOS
UF2: RECLUTAMIENTO Y DESARROLLO PROFESIONAL
M05OFIMÁTICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN165 H
UF1: TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES DIGITALES Y PROCESAMIENTO DE DATOS
UF2: TRATAMIENTO AVANZADO DE LA INFORMACIÓN, ARCHIVO Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESCRITA
UF3: GESTIÓN DE BASES DE DATOS, DISEÑOS DE HOJAS DE CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE APLICACIONES
M06INGLÉS132 H
UF1: INGLÉS TÉCNICO
M07SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS132 H
UF1: SEGUNDA LENGUA EXTRAJERA: FRANCÉS
M08PROTOCOLO EMPRESARIAL165 H
UF1: RELACIONES PÚBLICAS EN EL ENTORNO EMPRESARIAL
UF2: TÉCNICAS DE PROTOCOLO EMPRESARIAL E INSTITUCIONAL
UF3: CARTAS DE SERVICIOS Y COMPROMISOS DE CALIDAD
M09ORGANIZACIÓN DE EVENTOS EMPRESARIALES198 H
UF1: COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO
UF2: ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE EVENTOS Y PROYECTOS
UF3: ORGANIZACIÓN DE VIAJES CORPORATIVOS
M10GESTIÓN AVANZADA DE LA INFORMACIÓN99 H
UF1: SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
UF2: GESTIÓN INFORMATIZADA DE PROYECTOS EMPRESARIALES

DEMANDA DEL MERCAT

El sector financer es converteix també en un dels sectors clau i torna a repuntar a l’any 2015, en el que es requerirà la contractació d’executius comercials, gestors de banca privada i gestors de patrimoni.
Font: Estudio de Ranstad: Perfiles más demandados para 2015

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Assistent a la direcció
 • Assistent personal
 • Secretari/a de direcció
 • Assistent de despatxos i oficines
 • Assistent jurídic
 • Assistent en departaments de Recursos Humans
 • Administratius en les administracions i organismes públics

REQUISITS D’ACCÉS

> Estar en possessió del títol de Batxillerat
Estar en possessió d'un títol de Tècnic Superior (Grau Superior) o Tècnic Especialista (Grau Mitjà de la mateixa família professional)
> Haver superat la Prova d'accés a Grau Superior
> Haver superat la Prova d'accés a la universitat per a majors de 25
> Estar en possessió del títol de COU
> Estar en possessió d'un títol de FP II
> Estar en possessió d'un títol oficial equivalent o superior a qualsevol dels anteriors


REQUISITS TÈCNICS

Els requisits tècnics per a poder estudiar són disposar d’un ordinador PC actual amb una potència mitja-alta i un software actualitzat, així com una connexió a Internet de banda ampla.
A més, és necessari:

> Disposar d’un paquet Microsoft Office 2003 o superior 

Tenir instal·lat:

> Flash Player. Fes clic aquí  per a descarregar.
> Adobe Reader. Fes clic aquí  per a descarregar.
> Disposar d’altaveus o cascs i, puntualment, d’una càmera de vídeo o micròfon (integrats habitualment en ordinadors portàtils o com a dispositius externs en PC de sobretaula).
I es recomana:
> Utilitzar el navegador de descàrrega gratuïta: Google Chrome. Fes clic aquí  per a descarregar.

ALTRES REQUISITS


Per a poder estudiar sense dificultats es requereixen, a més, altres coneixements tècnics o competències específiques:
> Coneixements tècnics: Es requereixen coneixements bàsics d’informàtica d’utilització de navegadors d’ús de correu electrònic i d’edició de textes.
> Coneixements del campus i de la dinàmica d’aprenentatge: Per a les persones que es matriculin per primera vegada, és obligatòria realitzar el Mòdul 0, una formació virtual que té com a objectiu conèixer el funcionament del campus virtual i entendre la dinàmica d’aprenentatge. Aquesta formació té lloc una setmana abans de l’inici del primer semestre.
> Competències per a ser un bon estudiant a distància: Es requereix capacitat d’autodisciplina i responsabilitat en la gestió del propi aprenentatge.

El Grado Superior en Asistencia a la Dirección A DISTANCIA está vinculado al siguiente Ciclo Formativo:Las materias de estos dos Ciclos Formativos A DISTANCIA son comunes en el primer año, por lo que al realizar uno de los dos Ciclos Formativos y obtener la Titulación de éste, optas a la Titulación del otro únicamente realizando 1 año más de formación y cursando solamente las materias del segundo curso.


La posibilidad de obtener
2 Titulaciones 100% OFICIALES en tan sólo 3 años te permitirá especializarte en la rama de Administración y Gestión convirtiéndote en un expert@ de este sector.