• Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • LinkedIn
 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • LinkedIn
 • Blogger
 • Enlace a instagram
900 67 02 02
(Teléfono gratuito)
info@linkiafp.es

MATRÍCULA ABIERTA

Inicio próximo semestre: Octubre 2018

Titulaciones oficiales aprobadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
 


Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració i Finances

TITULACIÓ:
Títol Oficial de Tècnic Superior en Administració i Finances
FAMÍLIA PROFESSIONAL:
Administración y Gestión
IDIOMA D'IMPARTICIÓ
Castellà
OBJECTIUS:
Assolir la capacitat d’organitzar i executar operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, fiscals i comptables de l’empresa.
Descargar Plan de Estudios
Fecha de inicio: 6 de febrer de 2019
M03:
PROCÉS INTEGRAL DE L’ACTIVITAT COMERCIAL
M04:
RECURSOS HUMANS I RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
M06:
ANGLÈS
M07:
GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS
M10:
GESTIÓ LOGÍSTICA I COMERCIAL
M11:
SIMULACIÓ EMPRESARIAL
M12:
FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL
M13:
PROJECTE D’ADMINISTRACIÓ I FINANCES
M14:
FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL
M14:
ESTUDIO DE POSIBLE EXENCIÓN DEL MÓDULO FCT
MòdulContenidoHoras
M01COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE132 H
UF1: PROCESOS DE COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA EN LA EMPRESA
UF2: ATENCIÓN AL CLIENTE
UF3: GESTIÓN DOCUMENTAL, ARCHIVO Y REGISTRO
M02GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JURÍDICA Y EMPRESARIAL99 H
UF1: ORGANIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JURÍDICA Y EMPRESARIAL
UF2: CONTRATACIÓN EMPRESARIAL
UF3: TRAMITACIÓN FRENTE A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
M03PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL264 H
UF1: PATRIMONIO Y METODOLOGíA CONTABLE
UF2: FISCALIDAD EMPRESARIAL
UF3: GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS OPERACIONES DE COMPRAVENTA Y TESORERíA
UF4: REGISTRO CONTABLE Y CUENTAS ANUALES
M04RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA66 H
UF1: PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE RECURSOS HUMANOS
UF2: RECLUTAMIENTO Y DESARROLLO PROFESIONAL
M05OFIMÁTICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN165 H
UF1: TECNOLOGíA Y COMUNICACIONES DIGITALES Y PROCESAMIENTO DE DATOS
UF2: TRATAMIENTO AVANZADO DE LA INFORMACIÓN, ARCHIVO Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESCRITA
UF3: GESTIÓN DE BASES DE DATOS, DISEÑOS DE HOJAS DE CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE APLICACIONES
M06INGLÉS132 H
UF1: INGLÉS TÉCNICO
M07GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS99 H
UF1: PROCESO DE CONTRATACIÓN
UF2: RETRIBUCIONES, NÓMINAS Y OBLIGACIONES OFICIALES
M08GESTIÓN FINANCIERA165 H
UF1: ANÁLISIS Y PREVISIÓN FINANCIERAS
UF2: PRODUCTOS DEL MERCADO FINANCIERO Y DE SEGUROS
UF3: FUENTES DE FINANCIACIÓN Y SELECCIÓN DE INVERSIONES
M09CONTABILIDAD Y FISCALIDAD198 H
UF1: CONTABILIDAD FINANCIERA, FISCALIDAD Y AUDITORíA
UF2: CONTABILIDAD DE COSTES
UF3: ANÁLISIS ECONÓMICO, PATRIMONIAL Y FINANCIERO
M10GESTIÓN LOGÍSTICA Y COMERCIAL99 H
UF1: PLANIFICACIÓN DEL APROVISIONAMIENTO
UF2: SELECCIÓN Y CONTROL DE PROVEEDORES
UF3: OPERATIVA Y CONTROL DE LA CADENA DE LOGíSTICA
M11SIMULACIÓN EMPRESARIAL99 H
UF1: SIMULACIÓN EMPRESARIAL

DEMANDA DEL MERCAT

El sector financer es converteix també en un dels sectors clau i torna a repuntar a l’any 2015, en el que es requerirà la contractació d’executius comercials, gestors de banca privada i gestors de patrimoni.
Font: Estudio de Ranstad: Perfiles más demandados para 2015

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Administratiu d’oficina
 • Administratiu comercial
 • Administratiu financer
 • Administratiu comptable
 • Administratiu de logística
 • Administratiu de banca i d’assegurança
 • Administratiu de recursos humans
 • Administratiu de l’administració pública
 • Administratiu d’assessories jurídiques, jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories
 • Tècnic en gestió de pagaments
 • Responsable d’atenció al client


REQUISITS D’ACCÉS

> Estar en possessió del títol de Batxillerat
Estar en possessió d'un títol de Tècnic Superior (Grau Superior) o Tècnic Especialista (Grau Mitjà de la mateixa família professional)
> Haver superat la Prova d'accés a Grau Superior
> Haver superat la Prova d'accés a la universitat per a majors de 25
> Estar en possessió del títol de COU
> Estar en possessió d'un títol de FP II
> Estar en possessió d'un títol oficial equivalent o superior a qualsevol dels anteriors


REQUISITS TÈCNICS

Els requisits tècnics per a poder estudiar són disposar d’un ordinador PC actual amb una potència mitja-alta i un software actualitzat, així com una connexió a Internet de banda ampla.
A més, és necessari:

> Disposar d’un paquet Microsoft Office 2003 o superior 

Tenir instal·lat:

> Flash Player. Fes clic aquí  per a descarregar.
> Adobe Reader. Fes clic aquí  per a descarregar.
> Disposar d’altaveus o cascs i, puntualment, d’una càmera de vídeo o micròfon (integrats habitualment en ordinadors portàtils o com a dispositius externs en PC de sobretaula).
I es recomana:
> Utilitzar el navegador de descàrrega gratuïta: Google Chrome. Fes clic aquí  per a descarregar.

ALTRES REQUISITS


Per a poder estudiar sense dificultats es requereixen, a més, altres coneixements tècnics o competències específiques:
> Coneixements tècnics: Es requereixen coneixements bàsics d’informàtica d’utilització de navegadors d’ús de correu electrònic i d’edició de textes.
> Coneixements del campus i de la dinàmica d’aprenentatge: Per a les persones que es matriculin per primera vegada, és obligatòria realitzar el Mòdul 0, una formació virtual que té com a objectiu conèixer el funcionament del campus virtual i entendre la dinàmica d’aprenentatge. Aquesta formació té lloc una setmana abans de l’inici del primer semestre.
> Competències per a ser un bon estudiant a distància: Es requereix capacitat d’autodisciplina i responsabilitat en la gestió del propi aprenentatge.

El Grado Superior en Administración y Finanzas A DISTANCIA está vinculado al siguiente Ciclo Formativo:Las materias de estos dos Ciclos Formativos A DISTANCIA son comunes en el primer año, por lo que al realizar uno de los dos Ciclos Formativos y obtener la Titulación de éste, optas a la Titulación del otro únicamente realizando 1 año más de formación y cursando solamente las materias del segundo curso.


La posibilidad de obtener
2 Titulaciones 100% OFICIALES en tan sólo 3 años te permitirá especializarte en la rama de Administración y Gestión convirtiéndote en un expert@ de este sector.
Què diuen els nostres alumnes?

 • William Mejia
  Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració i Finances
  "LINKIA FP me ha demostrado ser una excelente oportunidad para las personas que deseamos seguir formándonos a pesar de nuestras obligaciones diarias."
 • Marta Recasens
  Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració i Finances
  "Llevo dos años estudiando en LINKIA FP y animo a todo a quien lo lea a matricularse. Todo el equipo te da la fuerza de voluntad que a veces te falta para seguir con el estudio a distancia."
 • Alberto Prado
  Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració i Finances
  "Sin duda, recomiendo estudiar a distancia a través de LINKIA FP por su gran flexibilidad, dinamismo y sencillez de su intuitivo campus virtual."
 • Mercedes Alegre
  Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració i Finances
  "Destaco la flexibilidad horaria, ya que uno mismo se planifica para realizar las actividades. Además, la garantía de una titulación oficial sin tener que hacer exámenes por libre."