• Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • LinkedIn
 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • LinkedIn
 • Blogger
 • Enlace a instagram
900 67 02 02
(Teléfono gratuito)
info@linkiafp.es

MATRÍCULA ABIERTA

Inicio próximo semestre: Octubre 2018

Titulaciones oficiales aprobadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
 


Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Sistemes Microinformàtics i Xarxes

TITULACIÓ:
Títol Oficial de Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes
FAMÍLIA PROFESSIONAL:
Informática y comunicaciones
IDIOMA D'IMPARTICIÓ
Castellà
OBJECTIUS:
La competència general d'aquest títol consisteix a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.
Descargar Plan de Estudios
Fecha de inicio: 6 de febrer de 2019
M03:
APLICACIONES OFIMÁTICAS
M05:
REDES LOCALES
M07:
SERVICIOS DE RED
M08:
APLICACIONES WEB
M10:
EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA
M12:
SÍNTESIS
M13:
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO
M13:
ESTUDIO DE POSIBLE EXENCIÓN DEL MÓDULO FCT
MòdulContenidoHoras
M01MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS198 H
UF1: ELECTRICIDAD EN EL ORDENADOR
UF2: COMPONENTES DE UN EQUIPO MICROINFORMÁTICO
UF3: MONTAJE DE UN EQUIPO MICROINFORMÁTICO
UF4: NUEVAS TENDENCIAS DE MONTAJE
UF5: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MICROINFORMÁTICOS
UF6: INSTALACIÓN DE SOFTWARE
M02SISTEMAS OPERATIVOS MONOPUESTO132 H
UF1: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS OPERATIVOS
UF2: SISTEMAS OPERATIVOS PROPIETARIOS
UF3: SISTEMAS OPERATIVOS LIBRES
M03APLICACIONES OFIMÁTICAS165 H
UF1: APLICACIONES OFIMÁTICAS Y ATENCIÓN AL USUARIO
UF2: EL CORREO Y LA AGENDA ELECTRÓNICA
UF3: PROCESADORES DE TEXTO
UF4: HOJAS DE CÁLCULO
UF5: BASES DE DATOS
UF6: IMAGEN Y VIDEO – PRESENTACIONES
M04SISTEMAS OPERATIVOS EN RED132 H
UF1: SISTEMAS OPERATIVOS PROPIETARIOS EN RED
UF2: SISTEMAS OPERATIVOS LIBRES EN RED
UF3: COMPARTICIÓN DE RECURSOS Y SEGURIDAD
UF4: INTEGRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS
M05REDES LOCALES165 H
UF1: INTRODUCCIÓN A LAS REDES LOCALES
UF2: CONFIGURACIÓN DE CONMUTADORES Y ENCAMINADORES
UF3: RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS EN REDES LOCALES
M06SEGURIDAD INFORMÁTICA132 H
UF1: SEGURIDAD PASIVA
UF2: COPIAS DE SEGURIDAD
UF3: LEGISLACIÓN DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
UF4: SEGURIDAD ACTIVA
UF5: CORTAFUEGOS Y MONITORIZACIÓN DE REDES
M07SERVICIOS DE RED165 H
UF1: CONFIGURACIÓN DE LA RED (DNS Y DHCP)
UF2: CORREO ELECTRÓNICO Y TRANSMISIÓN DE ARCHIVOS
UF3: SERVIDOR WEB Y SERVIDOR INTERMEDIARIO O PROXY
UF4: ACCESO A SISTEMAS REMOTOS
M08APLICACIONES WEB198 H
UF1: OFIMÁTICA Y HERRAMIENTAS WEB
UF2: GESTOR DE ARCHIVOS WEB
UF3: GESTOR DE CONTENIDOS
UF4: PORTALES WEB DE APRENDIZAJE
UF5: FUNDAMENTOS DEL HTML Y HOJAS DE ESTILO
M11INGLÉS TÉCNICO99 H
UF1: INGLÉS TÉCNICO

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Instal·lació i manteniment de serveis de xarxa
 • Instal·lació i manteniment d'equips i sistemes informàtics en entorns monousuari i multiusuari
 • Instal·lació i manteniment d'aplicacions ofimàtiques i corporatives
 • Instal·lació i manteniment de serveis d'Internet
 • Administració, gestió i comercialització d'una petita empresa o taller

REQUISITS D’ACCÉS

> ESO
> Prova d'Accés a Grau Mitjà
> Altres Cicles Formatius de Grau Mitjà
> Títol de Batxillerat Unificat Polivalent (BUP)
> Un títol oficial equivalent o superior a qualsevol dels anteriors
 

REQUISITS TÈCNICS

Els requisits tècnics per a poder estudiar són disposar d’un ordinador PC actual amb una potència mitja-alta i un software actualitzat, així com una connexió a Internet de banda ampla.
A més, és necessari:

> Disposar d’un paquet Microsoft Office 2003 o superior 

Tenir instal·lat:

> Flash Player. Fes clic aquí  per a descarregar.
> Adobe Reader. Fes clic aquí  per a descarregar.
> Disposar d’altaveus o cascs i, puntualment, d’una càmera de vídeo o micròfon (integrats habitualment en ordinadors portàtils o com a dispositius externs en PC de sobretaula).
I es recomana:
> Utilitzar el navegador de descàrrega gratuïta: Google Chrome. Fes clic aquí  per a descarregar.
 

ALTRES REQUISITS

Per a poder estudiar sense dificultats es requereixen, a més, altres coneixements tècnics o competències específiques:
> Coneixements tècnics: Es requereixen coneixements bàsics d’informàtica d’utilització de navegadors d’ús de correu electrònic i d’edició de textes.
> Coneixements del campus i de la dinàmica d’aprenentatge: Per a les persones que es matriculin per primera vegada, és obligatòria realitzar el Mòdul 0, una formació virtual que té com a objectiu conèixer el funcionament del campus virtual i entendre la dinàmica d’aprenentatge. Aquesta formació té lloc una setmana abans de l’inici del primer semestre.
> Competències per a ser un bon estudiant a distància: Es requereix capacitat d’autodisciplina i responsabilitat en la gestió del propi aprenentatge.


El Grado Medio en Sistemas Microinformáticos y Redes A DISTANCIA no ofrece la posibilidad de obtener una Titulación 3x2 por no estar directamente vinculado con ninguno de los demás Ciclos Formativos. 


Aun así, las siguientes Titulaciones sí están relacionadas y pueden considerarse formación complementaria si el alumno
busca realizar más de un Ciclo Formativo para ampliar su Perfil Profesional: