• Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • LinkedIn
 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • LinkedIn
 • Blogger
 • Enlace a instagram
900 67 02 02
(Teléfono gratuito)
info@linkiafp.es

MATRÍCULA ABIERTA

Inicio próximo semestre: Octubre 2018

Titulaciones oficiales aprobadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
 


Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Gestió Administrativa

TITULACIÓ:
Oficial de Tècnic en Gestió Administrativa
FAMÍLIA PROFESSIONAL:
Administración y Gestión
IDIOMA D'IMPARTICIÓ
Castellà
OBJECTIUS:
La competència general d'aquest títol consisteix a activitats de suport administratiu en l'àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d'atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com en empreses privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.
Descargar Plan de Estudios
Fecha de inicio: 6 de febrer de 2019
M03:
OPERACIONS ADMINISTRATIVES DE RECURSOS HUMANS
M04:
OPERACIONS AUXILIARS DE GESTIÓ DE TRESORERIA
M06:
TRACTAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ COMPTABLE
M07:
TRACTAMENT INFORMÀTIC DE LA INFORMACIÓ
M11:
EMPRESA A L’AULA
M12:
FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL
M13:
FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL
M13:
FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL
MòdulContenidoHoras
M01COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Y ATENCIÓN AL CLIENTE165 H
UF1: COMUNICACIÓN EMPRESARIAL ORAL
UF2: COMUNICACIÓN EMPRESARIAL ESCRITA
UF3: SISTEMAS DE ARCHIVO
UF4: ATENCIÓN AL CLIENTE / USUARIO
M02OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE COMPRAVENTA165 H
UF1: CIRCUITO ADMINISTRATIVO DE LA COMPRAVENTA
UF2: GESTIÓN DE STOCKS
UF3: DECLARACIONES FISCALES DERIVADAS DE LA COMPRAVENTA
M03OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS HUMANOS99 H
UF1: SELECCIÓN Y FORMACIÓN
UF2: CONTRATACIÓN Y RETRIBUCIÓN
UF3: PROCESOS DE LA ACTIVIDAD LABORAL
M04OPERACIONES AUXILIARES DE GESTIóN DE TESORERíA132 H
UF1: CONTROL DE TESORERÍA
UF2: TRAMITACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
UF3: OPERACIONES FINANCIERAS BÁSICAS
M05TÉCNICA CONTABLE165 H
UF1: PATRIMONIO Y METODOLOGÍA CONTABLE
UF2: CICLO CONTABLE BÁSICO
UF3: CICLO CONTABLE MEDIO
M06TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIóN CONTABLE132 H
UF1: PREPARACIÓN Y CODIFICACIÓN CONTABLE
UF2: REGISTRO CONTABLE
UF3: CUENTAS ANUALES BÁSICOS
UF4: VERIFICACIÓN Y CONTROL INTERNO
M07TRATAMIENTO INFORMáTICO DE LA INFORMACIóN231 H
UF1: TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES DIGITALES
UF2: ORDINOGRAFIA Y GRABACIÓN DE DATOS
UF3: TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ESCRITA Y NUMÉRICA
UF4: TRATAMIENTO DE DATOS E INTEGRACIÓN DE APLICACIONES
UF5: PRESENTACIONES MULTIMEDIA DE CONTENIDOS
UF6: HERRAMIENTAS DE INTERNET PARA LA EMPRESA
M08OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE SOPORTE66 H
UF1: SELECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
UF2: OPERACIONES LOGÍSTICAS DE APOYO ADMINISTRATIVO
M09INGLÉS99 H
UF1: INGLÉS TÉCNICO
M10EMPRESA Y ADMINISTRACIóN165 H
UF1: INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
UF2: EMPRESA Y ACTIVIDAD ECONÓMICA
UF3: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
UF4: FISCALIDAD EMPRESARIAL BÁSICA
M11EMPRESA EN EL AULA132 H
UF1: EMPRESA EN EL AULA

dEMANDA DEL MERCAT

El sector financer es converteix també en un dels sectors clau i torna a repuntar a l’any 2015, en el que es requerirà la contractació d’executius comercials, gestors de banca privada i gestors de patrimoni.
Font: Estudio de Ranstad: Perfiles más demandados para 2015

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Auxiliar administratiu.
 • Ajudant d' oficina.
 • Auxiliar administratiu de cobraments i pagaments
 • Administratiu comercial.
 • Auxiliar administratiu de gestió de personal.
 • Auxiliar administratiu de les administracions públiques.
 • Recepcionista.
 • Empleat d' atenció al client.
 • Empleat de tresoreria.
 • Empleat de mitjans de pagament.

REQUISITS D’ACCÉS

> ESO
> Prova d'Accés a Grau Mitjà
> Altres Cicles Formatius de Grau Mitjà
> Títol de Batxillerat Unificat Polivalent (BUP)
> Un títol oficial equivalent o superior a qualsevol dels anteriors
 

REQUISITS TÈCNICS

Els requisits tècnics per a poder estudiar són disposar d’un ordinador PC actual amb una potència mitja-alta i un software actualitzat, així com una connexió a Internet de banda ampla.
A més, és necessari:

> Disposar d’un paquet Microsoft Office 2003 o superior 

Tenir instal·lat:

> Flash Player. Fes clic aquí  per a descarregar.
> Adobe Reader. Fes clic aquí  per a descarregar.
> Disposar d’altaveus o cascs i, puntualment, d’una càmera de vídeo o micròfon (integrats habitualment en ordinadors portàtils o com a dispositius externs en PC de sobretaula).
I es recomana:
> Utilitzar el navegador de descàrrega gratuïta: Google Chrome. Fes clic aquí  per a descarregar.
 

ALTRES REQUISITS

Per a poder estudiar sense dificultats es requereixen, a més, altres coneixements tècnics o competències específiques:
> Coneixements tècnics: Es requereixen coneixements bàsics d’informàtica d’utilització de navegadors d’ús de correu electrònic i d’edició de textes.
> Coneixements del campus i de la dinàmica d’aprenentatge: Per a les persones que es matriculin per primera vegada, és obligatòria realitzar el Mòdul 0, una formació virtual que té com a objectiu conèixer el funcionament del campus virtual i entendre la dinàmica d’aprenentatge. Aquesta formació té lloc una setmana abans de l’inici del primer semestre.
> Competències per a ser un bon estudiant a distància: Es requereix capacitat d’autodisciplina i responsabilitat en la gestió del propi aprenentatge.

El Grau Mitjà de Gestió Administrativa A DISTÀNCIA no ofereix la possibilitat d'obtenir una titulació 3x2 per no estar directament vinculat amb cap dels altres Cicles Formatius. 


Així i tot, les següents Titulacions si estan relacionades i poden considerar-se formació complementària si l'alumne busca realitzar més d'un Cicle Formatiu per ampliar el seu Perfil Professional: