• Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • LinkedIn
 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • LinkedIn
 • Blogger
 • Enlace a instagram
900 67 02 02
(Teléfono gratuito)
info@linkiafp.es

MATRÍCULA ABIERTA

Inicio próximo semestre: Octubre 2018

Titulaciones oficiales aprobadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
 


Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Farmàcia i Parafarmàcia

TITULACIÓ:
Títol Oficial de Tècnic en Farmàcia i Parafarmàcia
FAMÍLIA PROFESSIONAL:
Sanidad
IDIOMA D'IMPARTICIÓ
Castellà
OBJECTIUS:
La competència general d'aquest títol consisteix a assistir en la dispensació i elaboració de productes farmacèutics i afins, i realitzar la venda de productes parafarmacèutics, fomentant la promoció de la salut i executant tasques administratives i de control de magatzem, complint amb les especificacions de qualitat , seguretat i protecció ambiental.


TALLERS PRESENCIALS

Aquest Cicle Formatiu compta amb tallers presencials obligatoris en els següents móduls:

M01: Oficina de farmàcia [10 hores en un cap de setmana | Lloc: Granollers (Barcelona) ]
M02: Dispensació de productes farmacéutics [15 horas en un fin de semana | Lugar: Granollers (Barcelona) ]
M03: Dispensación de productos parafarmacèutics [15 hores en un cap de setmana | Lloc: Granollers (Barcelona) ]
M05: Promoció de la salut [10 hores en un cap de setmana | Lloc: Granollers (Barcelona) ]
Descargar Plan de Estudios
Fecha de inicio: 26 de setembre de 2018
M01:
OFICINA DE FARMACIA
M02:
DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
M03:
DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS PARAFARMACÉUTICOS
M05:
PROMOCIÓN DE LA SALUD
M06:
DISPOSICIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS
M14:
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO
M14:
ESTUDIO DE POSIBLE EXENCIÓN DEL MÓDULO FCT
Fecha de inicio: 6 de febrer de 2019
M08:
PRIMEROS AUXILIOS
M09:
ANATOMOFISIOLOGIA Y PATOLOGIAS BÁSICAS
M10:
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
M11:
EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA
M12:
INGLÉS TÉCNICO
M13:
SÍNTESIS
M14:
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO
M14:
ESTUDIO DE POSIBLE EXENCIÓN DEL MÓDULO FCT
MòdulContenidoHoras
M01OFICINA DE FARMACIA165 H
UF1: ORGANIZACIÓN FARMACÉUTICA
UF2: CONTROL DE EXISTENCIAS
UF3: DOCUMENTOS DE COMPRAVENTA
UF4: DOCUMENTOS DE DISPENSACIÓN
M02DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS264 H
UF1: PROTOCOLOS DE DISPENSACIÓN
UF2: FARMACOLOGÍA
UF3: TERAPÉUTICA
UF4: DISPENSACIÓN HOSPITALARIA
UF5: HOMEOPATÍA
UF6: FITOTERAPIA
M03DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS PARAFARMACÉUTICOS231 H
UF1: PARAFARMACIA.
UF2: DERMOFARMACIA
UF3: DIETÉTICA
UF4: BIOCIDAS
UF5: PRODUCTOS SANITARIOS
UF6: ORTOPEDIA Y PRÓTESIS
M05PROMOCIÓN DE LA SALUD132 H
UF1: EDUCACIÓN PARA LA SALUD
UF2: CONTROLES ANALÍTICOS
UF3: COMUNICACIÓN CON EL USUARIO Y COLABORACIÓN CON EL CONSEJO FARMACÉUTICO
M06DISPOSICIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS66 H
UF1: ATENCIÓN AL USUARIO
UF2: ORGANIZACIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS
M08PRIMEROS AUXILIOS66 H
UF1: RECURSOS Y TRASLADOS ACCIDENTALES
UF2: SOPORTE VITAL BÁSICO (SVB) Y USO DE DESFIBRILADORES
UF3: ATENCIÓN SANITARIA DE URGENCIA
M09ANATOMOFISIOLOGIA Y PATOLOGIAS BÁSICAS132 H
UF1: LA ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO
UF2: LA SALUD Y LA ENFERMEDAD
UF3: EL MOVIMIENTO Y LA PERCEPCIÓN
UF4: LA OXIGENACIÓN Y LA DISTRIBUCIÓN DE LA SANGRE
UF5: EL METABOLISMO Y LA EXCRECIÓN
UF6: LA REGULACIÓN INTERNA Y SU RELACIÓN CON EL EXTERIOR
M12INGLÉS TÉCNICO99 H
UF1: INGLÉS TÉCNICO

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Tècnic d'oficina de farmàcia
 • Tècnic de magatzem de distribució de medicaments
 • Tècnic en farmàcia hospitalària
 • Tècnic en establiments de parafarmàcia 

REQUISITS D’ACCÉS

> ESO
> Prova d'Accès a Grau Mitjà
> Altres Cicles Formatius de Grau Mitjà
Títol de Batxillerat Unificat Polivalent (BUP)
> Un títol oficial equivalent o superior a qualsevol dels anteriors

REQUISITS TÈCNICS

Els requisits tècnics per a poder estudiar són disposar d’un ordinador PC actual amb una potència mitja-alta i un software actualitzat, així com una connexió a Internet de banda ampla. 

A més, és necessari:
Disposar d’un paquet Microsoft Office 2003 o superior 

Tenir instal.lat:
Flash Player. Fes clic aquí per a descarregar.
Adobe Reader. Fes clic aquí per a descarregar.
Disposar d’altaveus o cascs i, puntualment, d’una càmera de vídeo o micròfon (integrats habitualment en ordinadors portàtils o com a dispositius externs en PC de sobretaula).

I es recomana:
Utilitzar el navegador de descàrrega gratuïta: Google Chrome. Fes clic aquí per a descarregar.

ALTRES REQUISITS

Per a poder estudiar sense dificultats es requereixen, a més, altres coneixements tècnics o competències específiques:
Coneixements tècnics: Es requereixen coneixements bàsics d’informàtica d’utilització de navegadors d’ús de correu electrònic i d’edició de textes.
Coneixements del campus i de la dinàmica d’aprenentatge: Per a les persones que es matriculin per primera vegada, és obligatòria realitzar el Mòdul 0, una formació virtual que té com a objectiu conèixer el funcionament del campus virtual i entendre la dinàmica d’aprenentatge. Aquesta formació té lloc una setmana abans de l’inici del primer semestre.
Les classes en directe que s'imparteixen en els mòduls d'anglès són íntegrament en anglès i per tant es requereix d'un nivell mínim per poder-les seguir sense dificultat. Alguns mòduls requereixen un nivell mínim establert per normativa tal com s'especifica en el pla d'estudis.
Competències per a ser un bon estudiant a distància: Es requereix capacitat d’autodisciplina i responsabilitat en la gestió del propi aprenentatge. 

 

El Grau Mitjà en Farmàcia i Parafarmàcia A DISTÀNCIA no ofereix la possibilitat d'obtenir una titulació 3x2 per no estar directament vinculat amb cap dels altres Cicles Formatius. 


Així i tot, les següents Titulacions si estan relacionades i poden considerar-se formació complementària si l'alumne busca realitzar més d'un Cicle Formatiu per ampliar el seu Perfil Professional: