• Home
 • >>
 • Actualitat
 • >>
 • Graus Superiors amb més sortides professionals
 • Graus Superiors amb més sortides professionals

  Actualitat

  Els Graus Superiors amb més sortides laborals i més demandats per les empreses dins de tota l’oferta de Formació Professional del sistema educatiu, acostumen a ser els associats al treball administratiu. En LINKIA FP disposem del Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració i Finances a distància, que capacita per organitzar i executar les operacions

  Els Graus Superiors amb més sortides laborals i més demandats per les empreses dins de tota l’oferta de Formació Professional del sistema educatiu, acostumen a ser els associats al treball administratiu. En LINKIA FP disposem del Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració i Finances a distància, que capacita per organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laboral comptables, fiscals i financers d’una empresa pública o privada. Els llocs administratius són presents en totes les empreses i en tots els sectors, i són necessaris per al funcionament de qualsevol companyia, de manera que un dels Graus Superiors amb més sortides és sens dubte és aquest. Un altre dels Graus Superiors que es pot considerar amb més sortides laborals és el Cicle Formatiu de Grau Superior en Educació Infantil , que us permetrà exercir en magisteri durant l’etapa d’educació infantil de nens entre 0 i 6 anys, tant en centres escolars públics com concertats i privats en tot l’àmbit geogràfic de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).
  Perfil

  Linkia FP es una agrupación de Centros Oficiales de Enseñanza de Formación Profesional que se unen para ofrecer sus Títulos Oficiales en modalidad online.

  Actualmente se imparten ciclos de las ramas de Informática y comunicaciones, Servicios socioculturales y a la comunidad, Administración y gestión, Comercio y marketing, Hostelería y turismo, Sanidad.